Ylioppilaslehden manifesti

T:Teksti:

Ylioppilaslehdessä luodaan rohkeasti uudenlaista innovaatiotoimintaa. Katseet on suunnattu monitieteiseen freelancer-yhteisöön, jossa poreilee valtava mahdollisuuksien energia.

Aikakauslehtien innovaatiotoiminta ymmärretään yleensä innovaatiopalveluiksi, joilla ihmisten ja yhteiskuntien erilaiset tarinat muutetaan kaupallisiksi menestystarinoiksi. Ylioppilaslehden toimitus näkee toisin.

Menestystarinoille löytyy aina yhteinen nimittäjä: ihminen. Ihminen rankaisee. Kuten Foucault sanoi: he oppivat kyllä riistämään itseään.

Ylioppilaslehden nykytoimituksen ensimmäinen 1,5 vuotta on ollut innovaatiokulttuurin rakentamisen aikaa. Innostuneita ja innostuvia ihmisiä on saatettu yhteen, on lisätty vuoropuhelua ja rakennettu monitieteisiä verkostoja kasvokkain ja virtuaalisesti. Rakentaminen loppuu sopivasti toukokuussa, kun nykytoimitus siirtyy sivuun.

Ylioppilaslehti on luovien, itseohjautuvien ja intohimoisesti alaansa suhtautuvien ihmisten yhteisö. Me ikään kuin sytytämme pieniä innostuksen tulipaloja journalismin rajapinnoille.

Innovatiivisuus näkyy yhä enemmän myös päivittäisessä tekemisessä. Esimerkiksi monitieteisillä Twitter Trolling -kursseilla ratkaistaan yhteiskunnasta ja Tampereen yliopistosta tulevia ongelmia.

Kulttuurin muutos on onnistunut, jos tulevaisuudessa Ylioppilaslehden kasvatit sanan innovaatio kuullessaan ajattelevat ensiksi energistä tekemistä ja yllättäviä, absurdejakin kokoonpanoja ja vasta sen jälkeen yliopistossa syntyneitä sosiaalisia, lääketieteen ja teknologian keksintöjä.