Ylioppilaslehdelle Helsingin Sanomain säätiön apuraha

Ylioppilaslehden "Voittaneet totuudet" -kokonaisuus tuo esille journalistisia kamppailuja.

T:Teksti:

Kuvitus: Tuomas Järvenpää.

Helsingin Sanomain säätiön hallitus päätti eilisessä vuosikokouksessaan myöntää Ylioppilaslehden toimitukselle 26 000 euron apurahan. Haimme apurahaa tässä kuussa suunnatussa haussa, jonka kautta rahoitetaan tutkimuksellisia töitä, tutkivan journalismin töitä sekä mediakriittisiä journalistisia töitä. Kaikkien töiden teemana on ”totuuden jälkeinen aika”.

Ylioppilaslehden mediakriittinen ”Voittaneet totuudet” -kokonaisuus tuo esille journalistisia kamppailuja sekä journalismin itsensä että esimerkiksi keskustelujen muodossa syksyn 2017 ja kevään 2018 aikana. Säätiö kehui hakemustamme raikkaaksi ja erilaiseksi. Kerromme lisätietoja kokonaisuudesta myöhemmin vuoden aikana.

Hankkeen johtaa päätoimittaja Robert Sundman, ja mukana kokonaisuuden luomisessa ovat myös toimitussihteerit Melissa Heikkilä ja Veera Jussila, AD Tuomas Järvenpää sekä lehden avustajat.

Kaikki haussa myönnetut apurahat:

Apuraha 106 300 €
Saaja: Turun yliopisto, Sosiaalitieteet, Taloussosiologian oppiaine, VTT Arttu Saarinen
Aihe: Poliittiset kuplat ja media – Eri puolueiden kannattajien ja jäsenten mediakäyttäytyminen sekä medialuottamus totuuden jälkeisessä ajassa

Hanke tutkii puolueiden kannattajien ja jäsenten mediakäyttäytymistä ja luottamusta mediaan. Keitä ovat mediaan poikkeuksellisen kriittisesti suhtautuvat kansalaiset ja millainen on heidän puoluetaustansa ja asema yhteiskunnassa?

Apuraha: 99 240 €
Saaja: Laurea-ammattikorkeakoulu, KT Jyrki Suomala
Aihe: Tekoäly viestin luotettavuuden arvioijana

Koherenssiteorian mukaan käyttäytyminen on abduktiivista päättelyä. Tällöin tavoitteisiin vetoaminen, evidenssi ja tunnesisältö ovat keskeisiä. Tutkimuksessa analysoidaan manuaalisesti 100 valeviestiä ja 100 luotettavaa viestiä e.m. luokkien avulla ja muodostetaan 20 parametria, jotka erottelevat epäluotettavat viestit luotettavista. Parametrien perusteella tehdään tekoälyohjelma, joka oppii arvioimaan viestien luotettavuuden astetta. Ohjelma auttaa tunnistamaan epäluotettavat viestit.

Apuraha: 95 400 €
Saaja: Jyväskylän yliopisto, Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos, YTT dosentti Karina Horsti
Aihe: Kurjistettuja kutsumassa: Totuudenjälkeisen ajan kansainväliset mobilisaatiostrategiat Suomen, Ranskan ja Yhdysvaltain vastamediassa

Tutkimushanke vertailee, kuinka vastamediat Suomessa, Ranskassa ja Yhdysvalloissa mobilisoivat ”kurjistettuja”, jotka ovat menettäneet luottamuksensa valtamediaan. Aineisto kerätään vaihtoehto- ja valtavirtamedian poleemisista uutistapahtumista. Tutkimusote on monitieteellinen ja -menetelmäinen, ja soveltaa mediatutkimuksen sekä sosiologian laadullisten menetelmien lisäksi big data -työkaluja. Hanke tuottaa uutta tietoa vastamedian kansainvälisistä mobilisaatiostrategioista ja -tarinoista.

Apuraha: 70 000 €
Saaja: VTT Aki Petteri Lehtinen
Aihe: Journalismin totuudenmukaisuus: arviointikriteerit kokonaisraportin paikkansapitävyydelle

Sanaston muutos paljastaa aikakauden huolia. Toisaalta käyttämämme käsitteet ohjaavat ajatteluamme ja toimintaamme uusissa olosuhteissa. ”Totuudenjälkeisyys”, ”vaihtoehtoiset totuudet” ja ”valeuutiset”, ja maailmanpolitiikassa käytetty ”informaatiovaikuttaminen” kuuluvat nykyisen journalismin ja julkisen keskustelun käsitteelliseen vakiokalustoon. Hanke tutkii journalistista totuudenmukaisuutta näiden tiedollisten ja yhteiskunnallisten uhkien välttämiseksi journalismissa sen itsenäisyyden tähden.

Apuraha: 59 800 €
Saaja: Tampereen yliopisto, Yhteiskuntatieteiden tiedekunta, FT Heikki Kokko
Aihe: Totuuden jälkeinen aika nyt ja 1800-luvun puolivälissä

Nykyinen kokemus todellisuuden hajoamisesta liittyy keskeisesti globaalien tietoverkkojen ja niissä toimivien sosiaalisten medioiden syntymiseen. Niiden nousu muuttaa ihmisenä olemisen keskeistä muotoa, sosiaalista vuorovaikutusta. 1800-luvun puolivälissä syntyi ensimmäistä kertaa suomenkielellä toiminut ylipaikallinen julkinen sfääri. Myös tällöin ihmisten ajattelutavat ja kulttuuriset kategorisoinnit joutuivat murrokseen. Mitä annettavaa tällä ”totuudenjälkeisellä ajalla” on nykypäivälle?

Apuraha: 57 680 €
Saaja: VTT Antto Vihma ja työryhmä: Jarno Hartikainen, Hannu-Pekka Ikäheimo ja Olli Seuri
Aihe: Totuudenjälkeinen aika: Onko suomalainen journalismi osa ongelmaa vai ratkaisua?

”Totuudenjälkeinen aika – onko suomalainen journalismi osa ongelmaa vai ratkaisua?” on toimittajien ja tutkijoiden mediakriittinen yhteishanke, jonka tarkoituksena on tuottaa korkeatasoinen suomenkielinen tietokirja kattavan kirjallisuuskatsauksen sekä empiirisen analyysin pohjalta. Hankkeessa tarkastellaan erilaisia totuudenjälkeiseen aikaan ja julkisuuteen kiinnittyviä ilmiöitä sekä itse käsitteen soveltuvuutta suomalaiseen mediaympäristöön.

Apuraha: 26 000 €
Saaja: Ylioppilaslehden Kustannus Oy, Robert Sundman
Aihe: Voittaneet totuudet

Media on huono näyttämään katsojille, kuuntelijoille ja lukijoille, että myös journalististen prosessien takana on erilaista valintaa. Media rajaa valinnoillaan tarkastelun alle aina osan totuudesta, jolloin luonnollisesti toinen osa – tai toiset osat – jää piiloon. ”Voittaneet totuudet” on sarja interaktiivisia, journalistisia näyttelyitä ja julkaisu, jotka näyttävät valintojen synnyn ja kamppailut niiden takana.

Apuraha: 17 200 €
Saaja: Johanna Vehkoo
Aihe: Valheenpaljastajan käsikirja

Valheenpaljastajan käsikirja sisältää sekä käytännön vinkkejä nettisalapoliiseiksi haluaville että syventäviä artikkeleita tärkeimmistä mis-/disinformaatioon ja faktantarkistukseen liittyvistä teemoista. Kirja käsittelee laajasti muun muassa misinformaation psykologiaa, eli syitä, jotka saavat ihmiset uskomaan jopa vääräksi todistettuun tietoon. Vahvistusharha saa meidät uskomaan omaan maailmankuvaamme sopivia asioita. Mitkä sitten ovat tehokkaimpia keinoja vastata disinformaatioon faktoilla?

Apuraha: 9 000 €
Saaja: Aalto-yliopiston Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu, Median laitos TaT Merja Salo
Aihe: Helsinki Photomedia 2018 -valokuvatutkimuskonferenssi, erityisteeman Photography and the Post-Truth Condition toteuttaminen

Helsinki Photomedia on kansainvälinen valokuvatutkimuskonferenssi, joka järjestetään maaliskuussa 2018 kolmannen kerran. Teemana Photography and the Post-Truth Condition.

Apuraha: 5 500 €
Saaja: Suvi Turtiainen
Aihe: #Suomi100 Venäjän silmin

Tutkivan journalismin hanke, jossa selvitetään miten virallinen Venäjä esittää Suomen itsenäistymiseen liittyvät tapahtumat ja satavuotisjuhlavuoden. Seurataan Venäjällä käytävää keskustelua ja yritetään selvittää, miten Venäjä kehystää Suomen itsenäisyyden osana omaa merkkivuottaan.

 

Lisätietoja:

Robert Sundman, päätoimittaja
Ylioppilaslehti
p. +358 40 507 2125
robert.sundman@ylioppilaslehti.fi

 

Myönnettyjen apurahojen tiedot päivitetty juttuun klo 17:10.