Pääkirjoitus: Norminpurulla tarkoitettiinkin normien lisäämistä

T:Teksti:

Suomessa vallitsee ilahduttava konsensus siitä, että yhteiskuntamme tulee uudistua purkamalla erilaisia normeja. Helmikuun alussa Valtioneuvoston tiedotusfoorumilla www.norminpurku.fi julkaistiin laajasti tietoa toteutuneista ja toteutuvista käytännön purkutoimista. Hienoa! Tarkastellaanpa tämän työn hedelmiä.

Ensin ne toteutuneet:

1. Stokkalta saa partavettä lauantaisin iltaseitsemään. Ihan kuin New Yorkissa! Vaihtoehtoisesti voi tehdä yöretken Imatran Prismaan, sillä se on nykyisin auki kymmeneen. Helsingin Sanomat antoi tästä saavutuksesta hallitukselle kiitettävän arvosanan norminpurkajana.

Katsotaan sitten ne mahdollisesti toteutuvat:

1. Baarissa saa kohta hakea juoman tiskiltä itselle ja kaverille. Ihan kuin Berliinissä! Perhe- ja peruspalveluministeri Juha Rehula (kesk.) pääsi ideallaan otsikoihin. Hän tosin unohti, että baarissa saa nyt jo hakea tiskiltä juoman itselle ja kaverille, jos tiskin takana on töissä ihminen, joka tuntee toimenkuvansa. Säädöksissä ei nimittäin lue, että ”jokaisen ihmisen on pideltävä itse juomaansa”. Lain käytännön tulkinta onkin lähes kaikkialla pitkään mennyt niin, että yksi voi hakea tiskiltä juomat kahdelle, sillä silloin ei anniskella kahta juomaa yhdelle. Itse asiassa sääntely tässä juomannoutoasiassa on mennyt niin pitkälle, että laissa jopa erikseen mainitaan, että seurueelle (vähintään kaksi ihmistä) saa anniskella kokonaisen pullon! (Ylioppilaslehti toivoo nuorten, koulutettujen kaupunkilaisten äänenkannattajana, ettei hallitus aio purkaa tätä erillistä pullonormia.)

 Viimeksi katsotaan ne normit, joita ministeriöiden purkulistoilta ei lopulta löytynytkään, vaikka norminpurun luvattiin koskevan ”kaikkia ministeriöitä”.

1. Sukupuoltaan korjaavien pakkosterilointi. Suomi on saanut tästä moitteita kaikilta kuviteltavissa olevilta kansainvälisiltä tahoilta, sillä on oksettavaa, että valtiovalta pakottaa ihmisiä luopumaan lisääntymiskyvystään. Itse asiassa koko translaki on täynnä erikoisia normeja, jotka koskevat sukupuoltaan korjaavia, kuten ”elää vastakkaisen sukupuolen mukaisessa sukupuoliroolissa”. Translain normien purkamisella tehtäisiin nopeasti säästöjä valtiontalouteen. Pienistä puroista kasvaa iso virta.

2. Asevelvollisuuden koskeminen vain miehiä. Jos kutsunnat koskisivat kaikkia, ei tarvitsisi säädellä niitä erikseen koskemaan vain miehiä. Asiaa voi tarkastella myös hallituksen paljon puhuman ”uudistumisen” näkökulmasta – monessako modernissa länsimaisessa yhteiskunnassa on Suomen kaltainen jäykkä ja kivikautinen systeemi, jossa kaikki miehet pistetään metsään leikkimään pyssyillä?

3. Ulkomaalaisten opiskelijoiden lukukausimaksut. Hallitus on päättänyt säännellä yliopistoille erillisen normin, nimittäin 1 500 euron alarajan EU/ETA-maiden ulkopuolelta tulevien opiskelijoiden lukukausimaksuille. Samalla yliopistojen pitää perustaa kalliit apurahajärjestelmät, jotta tänne tulevat opiskelijat voidaan sitten vapauttaa näistä maksuista. Maksujen avulla on tarkoitus myös ”purkaa lainsäädännölliset esteet koulutusviennille”, mutta mysteeriksi jää, mitkä ne konkreettiset esteet ovat tähän asti olleet.

4. Turvapaikan saaneiden kotouttaminen. Hallitus haluaa lisätä byrokratiaa nimeämällä oleskeluluvan Suomesta saaneiden sosiaaliturvan ”kotouttamisrahaksi”. Sitä voidaan leikata heiltä, jotka eivät osallistu ”kotouttamistoimenpiteisiin”, joista keskeiseen asemaan on laitettu kieliopetus. Näkemyksen mukaan Suomessa puhutaan suomea, vaikka viimeksi kun asian tilastosta tarkistin, Suomessa puhuttiin yli 150:tä kieltä, joista vain yksi on suomi. Toisaalta äidinkielen opettajat ovat olleet jo pidempään huolissaan suomen kielen tason yleisestä laskusta. Kun normeja puretaan asettamalla kielitaidon vaatimus kaikille yhtä korkealle kuin oleskeluluvan saaneille turvapaikanhakijoille leikkaamalla sosiaaliturvaa kaikilta, jotka eivät suomea riittävän hyvin osaa, valtiontaloudessa säästetään iso lovi.

Normeilla siis näköjään voidaan tarkoittaa varsin monia asioita. Itse asiassa näyttäisi siltä, että ”norminpurulla” tarkoitettiinkin tässä hallitusohjelmassa normien lisäämistä. Mutta ei hätää. Onneksi kaikki yllä olevat normit on mahdollista purkaa yhtä nopeasti kuin kauppojen aukioloaikoja säädellyt liikeaikalaki – vaikka jo tänä vuonna.

Ei kestä kiittää.

Teksti: Antti Pikkanen, päätoimittaja, @apikkanen
Kuva: Emma Sarpaniemi