Avioliitto on kuollut! Kauan eläköön avioliitto!

T:Teksti:

Suomi hyväksyi marraskuun lopussa viimeisenä pohjoismaana avioliittolain, jonka ansiosta myös mies- ja naisparit saavat mennä pian naimisiin. Uudessa laissa on kuitenkin puutteita. YL kokosi työryhmän keksimään uusia aloitteita, joilla avioliittoperinteestä saadaan vieläkin parempi.

Avioeron kieltolaki

”Kun lapsi syntyy, vanhemmat pakkonaitetaan ja heiltä evätään mahdollisuus avioeroon, kunnes lapsi täyttää 18 vuotta. Tämä aika vanhempien on asuttava yhdessä ja nukuttava samassa vuoteessa joka yö, jollei lapsen isä ole työmatkalla. Näin jokaisen lapsen oikeus äitiin ja isään toteutuu parhaalla mahdollisella tavalla, eikä yksinhuoltajaäitejä enää ole.”

Pop-up-avioliittolaki

”Väliaikaislain avulla mahdollistetaan kolme viikkoa kestävät ja automaattisesti raukeavat avioliitot, jotka sopivat nykyajan hektisyyteen ja tarjoavat verkostoitumismahdollisuuksia, jotka hyödyttävät myöhemmin uralla. Lapsen sosiaaliset taidot kehittyvät, kun he pääsevät toimimaan uusien ihmisten lähipiirissä vanhempien uusien liittojen ansiosta. Lisäksi avioliittojen lyhyyden vuoksi aviokriisien määrä vähenee, mikä näkyy lapsen hyvinvoinnissa.”

 Vasemmistoliittolaki

”Kansa jaetaan tulojen pohjalta kahdeksaan segmenttiin. Rikkain saa mennä naimisiin vain köyhimpään kuuluvan henkilön kanssa. Toiseksi rikkain saa mennä vain toiseksi köyhimpään tai köyhimpään kuuluvan kanssa, kolmanneksi rikkain kolmen köyhimmän segmentin kanssa ja niin edelleen. Kun avioehto on kielletty, yhteiskunnan tuloerot tasaantuvat pitkällä tähtäimellä.”

Rationaalinen avioliittolaki

”Henkilön on käytävä geenitesteissä ja psykologisissa soveltuvuuskokeissa ja jätettävä hakemus avioliittoon pääsemiseksi. Lakia varten perustetaan Avioliittovirasto, joka yhdessä lapsiasiainvaltuutetun kanssa valitsee parhaiten yhteensopivat parit. Laki palvelee lasten ja kansantalouden etua, kun perinnöllisten sairauksien määrää saadaan minimoitua ja henkilöt ovat mahdollisimman soveltuvia toisilleen.”

Kulissiavioliittolaki

”Valtio arpoo avioituvalle parille kulissit. Toiset saavat ökyomakotitalon autoineen ja toiset pelkän teltan, mutta jokaisella on yhtäläiset mahdollisuudet ponnistaa tästä ylöspäin. Avioliiton puolivälissä on 20 minuutin väliaika, jonka ajaksi kulissit vaihdetaan päittäin. Tämä palvelee huono-osaisen lapsen etua, sillä se lisää kansalaisten luokkaymmärrystä.”

Ystävyys-, yhteistoiminta- ja avunantoliittolaki

”Suomen kansalainen saa mennä naimisiin vain Venäjän kansalaisen kanssa, sillä hyvien naapuruussuhteiden ja yhteistoiminnan lujittaminen Suomen Tasavallan ja Venäjän Federaation välillä on molempien maiden elinetujen mukaista. Avioliiton osapuolet vakuuttavat päättäneensä toimia yhteistyön ja ystävyyden hengessä Suomen ja Venäjän välisten taloudellisten ja kulttuurisuhteiden lujittamiseksi. Homoliitot sallitaan, jos Venäjän Federaation presidentti Vladimir VladimirovitÅ¡ Putin niin suo.”

Wanhan ajan awioliittolaci

”Naimisiin pääsevät vain mies ja nainen, joilla molemmilla on joko kristillisdemokraattien tai perussuomalaisten puoluekirja. Liitto raukeaa, mikäli pari ei saa vähintään viittä lasta ja kasvata heitä kristillisten arvojen mukaan. Yhteisöllä on oikeus valvoa toistensa avioliittoja ja hakea niiden purkua, mikäli sääntöjä tai moraalia on rikottu. Näiden tilanteiden ratkaisussa hyödynnetään lakiteosta Coco Pyhä Raamattu ja sen jaetta 3. Moos 20:10. (”Joca huorin teke jongun puolisan cansa/ sen pitä totisest cuoleman/ sekä huorin tekiä että huora: että hän lähimmäisens emännän cansa huorin tehnyt on”)

Jälkimietinnössään työryhmä totesi, että Wanhan ajan awioliittolaci on itse asiassa säädetty 13.6.1929 ja se on voimassa ainakin 28.2.2017 asti.

YL Työryhmä: Heteroseksuaali Iida Sofia Hirvonen, heteroseksuaali Oskari Onninen ja kiintiöhomoseksuaali Antti Pikkanen

Kuvitus: Jaakko Suomalainen