Ennentekemätöntä tiedettä

T:Teksti:

Maailma muuttuu joka päivä, tiedeyhteisökin aina joskus. Esimerkiksi silloin, kun yliopistoon perustetaan uusia professuureja. Tiedekuntien dekaanit haistelevat tieteen uusimpia tuulia, ja jos jostain on puhaltanut pitkään ja kovaa, he saattavat ehdottaa uuden professuurin perustamista. Toisin sanoen esittää, että tehtäisiin kohdennuksia uusille aloille, kuten akateemisessa kielenkäytössä sanotaan.

Sitten tarvitaan vain siunaus rehtorilta. Ja rahaa. Siksi uudet professuurit syntyvät usein lahjoitusvaroilla. Esimerkiksi elokuussa aloittaneen vammaisprofessorin yliopistolle kustansivat vammaisjärjestöt.

Jos rahat saadaan ja uusi professuuri syntyy, kuohuviinipullot laitoksilla poksahtelevat ja kuullaan juhlaluento uuden professorin tutkimusaiheesta.

Viime vuonna tällaisia iloisia tapauksia oli Helsingin yliopistossa yhteensä 25. Eniten uutuuksia tuli lääketieteelliseen tiedekuntaan – yhteensä seitsemän. Tiedekuntien pienimpiin kuuluvissa oikeustieteellisessä ja teologisessa tiedekunnissa ei syntynyt yhtään uutta professuuria.

Ohessa esittelyssä viisi uutukaista:

Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta: Ruotsinkielinen kestävän kehityksen professuuri

Miksi perustettiin: Tiedekuntaan haluttiin ruotsinkielinen, kaksikielisyyttä palveleva professuuri kestävän kehityksen alalta.

€¨Mitä tutkii: Uusi professori keskittyy maatalouden ja maankäytön tutkimukseen. Tuleva tutkimus liittyy ilmastonmuutoksen torjuntaan ja ruuantuotantoon. Siinä keskitytään etenkin tarkastelemaan, kuinka palkokasvit sitovat typpeä ja mikä on niiden merkitys ruokana, rehuna ja maaperän parantajana.

Humanistinen tiedekunta: Digitaalisten aineistojen professuuri۬

Miksi perustettiin: Professuuri tarjoaa aineistojen digitalisoinnin tutkimuksen keinoin apua kielellisten ja humanististen aineistojen käyttöön sekä uudenlaisen tiedon luomiseen.

€¨Mitä tutkii: Kuinka digitaalisia aineistoja ja uudenlaisten tietojenkäsittelytieteen menetelmiä voidaan hyödyntää humanististen aineiden tutkimuksessa.

Käyttäytymistieteellinen tiedekunta: Kasvatuksen ja koulutuksen sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ja tasa-arvon professuuri

Miksi perustettiin: Tiedekunnassa oli jo aiheesta tutkimusperinnettä, minkä lisäksi tasa-arvoteemoja pidettiin tärkeinä.

Mitä tutkii: Nuorten koulutusta ja koulutuspolitiikkaa. Erityisesti tarkastellaan koulutuk- sen niin sanottua markkinoitumista ja yhteiskunnallisten valtasuhteiden vaikutusta koulutukseen.

Farmasian tiedekunta: Farmaseuttisen biologian professuuri

Miksi perustettiin: Biotekniset lääkkeet lisääntyvät ja niiden tutkimusta tarvitaan lisää.

€¨Mitä tutkii: Uusia anti-infektiivisiä mikrobiperäisiä yhdisteitä uusien lääkeaineiden kehittämiseksi.

Lääketieteellinen tiedekunta: Vanhuspsykiatrian professuuri

€¨Miksi perustettiin: Iäkkäiden ihmisten määrä on lisääntynyt viimeisen vuosikymmenen aikana merkittävästi. Seuraavan kymmenen vuoden aikana erityisesti yli 75-vuotiaiden määrä kasvaa. Samalla psykiatristen häiriöiden määrä, joiden esiintyvyydellä on yhteys ikääntymiseen, lisääntyy.€¨

Mitä tutkii: Ikääntymisen vaikutusta mielenterveyteen ja ikääntyneille sopivien hoitomuotojen kehittämistä.