Kun tilasto syrjii

T:Teksti:

Ihmisten luokittelu miehiksi ja naisiksi on so last season, tietää HYYn edustajisto. Siksi opis­kelijapoliitikot päättivät marraskuisessa ko­kouksessaan kiivaan, yli tunnin kestäneen poh­dinnan jälkeen, luopua käsitteiden ”nainen” ja ”mies” väärinkäytöstä.

Kiistan ytimessä on tilasto, jota ylioppilas­kunta on pitänyt vuodesta 2012 lähtien. Siihen on kirjattu edustajistossa pidettyjen puheen­ vuorojen sukupuolijakauma. Kerta toisensa jälkeen kirjanpito on osoittanut, että he, jotka on miehiksi luokiteltu, ovat enemmän äänessä kuin he, joiden on arveltu olevan naisia. Lasku­toimituksen on suorittanut HYYn pääsihteeri. Hän on perustanut arvionsa sukupuolesta ih­misten etunimiin ja ulkonäköön.

Mutta nyt sille tulee stoppi. Edustajiston enemmistö päätyi marraskuussa kannattamaan edustaja Meri Norolan aloitetta, joka kieltää tällaisen tilastoinnin. Norola perusteli ajatus­taan näin:

”Nykyinen luokittelujärjestelmä ei ota huomioon sukupuolen moninaisuutta ja syr­jii transsukupuolisia. Käytäntö pakottaa edus­tajiston jäsenet valitsemaan sukupuolekseen joko miehen tai naisen.”

Kenties koko yhteiskunta seuraa tätä nuor­ten akateemisten järjenjuoksua. Palkkavertailut miesten ja naisten euroista ovat ehkä kiinnos­tavia ja tärkeitä, mutta edustajiston logiikal­€¨la niistä on nyt luovuttava, sillä palkkatilastot eivät ota huomioon sukupuolen moninaisuutta. Myöskään sitä, miten johtajantehtävät jakautu­vat eri sukupuolten välillä, ei tule jatkossa ker­toa, sillä se syrjii transsukupuolisia.

Tilastokeskus, haaste on heitetty. Olette niin toista aaltoa.

Teksti: Vappu Kaarenoja
Viimeiseksi jääneeseen puheenvuorotilastoon kirjattiin sukupuolijakaumaksi 59 prosenttia puheenvuoroista miehille ja 41 prosenttia naisille. Paikalla olleista 52 prosenttia oli miehiä. Naisia oli 48 prosenttia.