Kymmenen maksoi lukukausimaksun

T:Teksti:

Viime syksynä Suomessa aloitti opinnot kymmenen lukukausimaksua maksavaa korkeakouluopiskelijaa, käy ilmi juuri valmistuneesta lukukausimaksukokeilun seurantaraportista.

Edellisenä lukuvuonna maksavia opiskelijoita aloitti kaksitoista. Lukukausimaksukokeilu alkoi Suomessa syksyllä 2010. Silloin korkeakoulut saivat luvan alkaa periä maksuja EU- ja ETA -maiden ulkopuolelta tulevilta opiskelijoilta.

Kokeiluun lähti mukaan yhdeksän korkeakoulua.

Helsingin yliopistokin ilmoittautui mukaan, mutta esimerkiksi kuluvana lukuvuonna Helsingin yliopistossa ei ole ollut yhtään maksullista ohjelmaa.

Viime lukuvuonna maksullisia ohjelmia oli kaksi. Yksikään opiskelija ei tosin maksanut opinnoistaan, sillä kaikki niissä aloittaneet saivat stipendin.

Eniten maksavia opiskelijoita on haalinut Lappeenrannan teknillinen yliopisto: siellä lukukausimaksua maksavia opiskelijoita aloitti syksyllä neljä. Toiseksi eniten aloitti Aaltoyliopistossa – kolme opiskelijaa.

Rahaa opinnoistaan pulittavien opiskelijoiden mitätön määrä selittyy sillä, että suurin osa maksullisissa ohjelmissa aloittavista saa stipendin. Useimmat ilman stipendiä jäävät jättävät opiskelupaikan vastaanottamatta.

Toistaiseksi lukukausimaksuista ei siis ole muodostunut suomalaisille korkeakouluille rahasampoa.

Tämän kevään aikana pitäisi ratketa, otetaanko lukukausimaksut käyttöön Suomessa laajemmin.

Kevään aikana eduskunnassa käsitellään lakialoitetta, joka velvoittaisi yliopistot perimään lukukausimaksua EU- ja ETA-maiden ulkopuolelta tulevilta. Lakiesityksen mukaan korkeakoulut joutuisivat asettamaan koulutuksen hinnan 3 500 ja 12 000 euron väliin.

Useimmat yliopistot kannattavat mallia, jossa ne saisivat vapaasti päättää, laskuttavatko ne koulutuksesta vai eivät ja kuinka paljon.

Myös hallituksen sivistyspoliittinen ministerityöryhmä käsittelee maksuasiaa huhtikuussa.

Jos maksut halutaan ottaa käyttöön pysyvästi kokeilun päättyessä eli syksyllä 2014 alkavana lukuvuonna, yliopistojen on saatava tieto siitä viimeistään ensi syksynä. Ne alkavat silloin suunnitella koulutusohjelmien markkinointia ulkomaalaisille.

Sitä varten on tiedettävä, lätkäistäänkö koulutukselle hintalappu vai ei.

Teksti: Vappu Kaarenoja
Kuvitus: Kati-Marika Vihermäki