Kansleri: Tiedekunta ei rajoittanut sananvapautta

T:Teksti:

Kansleri Ilkka Niiniluodon mukaan lääketieteellinen tiedekunta ei tehnyt mitään väärää tapauksessa, jossa ruumiinavausta kuvaillut opiskelija päätyi poistamaan blogikirjoituksensa tiedekunnan opettajien ja tutkijoiden nuhtelun jälkeen.

Helsingin yliopiston kansleri Ilkka Niiniluoto vastasi maanantaina hänelle osoitettuun avoimeen kirjeeseen, joka koskee opiskelijan blogikirjoituksen lääketieteellisessä tiedekunnassa noustattamaa kohua.

Niiniluodon vastauksen mukaan tiedekunnan toiminnassa ei ole huomautettavaa, koska se ei ole ottanut asiaan kantaa tiedekuntana. Niiniluoto toimitti vastauksensa lääketieteellisen tiedekunnan dekaanille ja avoimen kirjeen kirjoittaneelle Risto Karinkannalle. (Kanslerin vastaus on luettavissa alla.)

Niiniluodon mukaan opiskelijan sananvapauteen ei kajottu, koska keskustelu hänen blogissaan on ollut yksityishenkilöiden välistä.

Lääketieteellisen tiedekunnan opiskelija kirjoitti marraskuussa blogiinsa kuvauksen siitä, kuinka tiedekunnassa harjoitellaan ruumiinavauksia. Viisi tiedekunnan opettajaa ja tutkijaa piti tekstiä sellaisena, että joku voi siitä loukkaantua, ja pyysi kirjoittajaa poistamaan sen. Kirjoittaja lopulta poistikin tekstin ja perusteli päätöstään näin:

”Dissektioita ja obduktioita koskeva tekstini ”Ruumiiden leikkelyä” on nyt poistettu. Syynä tähän on tiedekuntaneuvostossa käyty keskustelu ja sitä seurannut tiedekunnan johtohahmojen kannanotto”, bloggaaja kirjoitti.

Myöhemmin hän kuitenkin tarkensi, että kannanoton takana ei ollut tiedekunta: ”Otin yhteyttä kannanoton tehneisiin henkilöihin pahoitellakseni tapausta. Vastauksena sain selvennyksen siitä, että kyseessä ei ole tiedekunnan virallinen kanta, vaikka minun niin oli annettu ymmärtää.”

Tapauksesta kuullut yliopistokollegion varapuheenjohtaja, fysiikkaa opiskeleva Risto Karinkanta, laati joulukuussa avoimen kirjeen lääketieteelliselle tiedekunnalle ja yliopiston kanslerille.

”Reagointi kirjoitukseen on tuonut lääketieteellisestä tiedekunnasta vaikutelman kollegiaalina ja ylpeänä, mutta myös jossain määrin sisäänpäinlämpiävänä yhteisönä”, Karinkanta kirjoitti avoimessa kirjeessään.

Kirjeessään Karinkanta kirjoitti, että lääketieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvosto olisi käsitellyt tapausta ja vaatinut kirjoittajaa poistamaan kirjoituksensa.

Lääketieteellisen tiedekunnan mukaan asiaa ei kuitenkaan ole käsitelty tiedekuntaneuvostossa. Myöskään tiedekuntaneuvoston pöytäkirjoista ei löydy merkintää, jonka mukaan asiaa olisi siellä käsitelty. Sen takia kansleri ei nähnyt tapauksessa mitään huomautettavaa.

Teksti Vappu Kaarenoja

Kansleri Ilkka Niiniluodon vastaus Risto Karinkannan kirjoittamaan avoimeen kirjeeseen:

Lääketieteellisen tiedekunnasta saadun tiedon mukaan viestissänne mainittua tapausta ei ole käsitelty tiedekunnan tiedekuntaneuvostossa. Toisin sanoen saadun tiedon perustella tiedekuntaneuvosto ei ole blogikirjoituksen kirjoittanutta opiskelijaa painostanut tai pyrkinyt painostamaan. Kirjoitusta ei ole myöskään arvioitu yliopiston toimesta yliopiston antaman viestintäohjeistuksen mukaisesti. Ylipäänsä Helsingin yliopistossa yleensä tai lääketieteellisessä tiedekunnassa ei ole ryhdytty asiaa koskeviin sananvapautta tai muita oikeuksia rajoittaviin toimenpiteisiin, vaan kyse on ollut yksityishenkilöiden välisestä verkossa käydystä keskustelusta.

Yliopistoissa vallitsee tutkimuksen, taiteen ja opetuksen vapaus, ja yliopiston on huolehdittava tämän vapauden turvaamisesta, samoin kuin muiden perusoikeuksien turvaamisesta. Yhteiskunnallinen vuorovaikutus on yksi yliopiston kolmesta perustehtävästä ja yliopisto on velvollinen tätä edistämään. Käytännössä näin usealla tavalla tehdäänkin eikä yhteiskunnallista vuorovaikutusta rajoiteta. Samalla Helsingin yliopisto on sitoutunut Tutkimuseettisen neuvottelukunnan julkaiseman, vuoden 2013 alusta voimaan tulleen hyvää tieteellistä käytäntöä ja sen loukkausepäilyjä koskevan ohjeen noudattamiseen. Mainituissa ohjeissa määritelty hyvä tieteellinen käytäntö koskee tutkimustoiminnan ohella yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen tilanteita niin painetussa kuin sähköisissä julkaisukanavissa, myös sosiaalisessa mediassa. Tutkimusetiikka koskee näin myös julkisia esiintymisiä ja yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen tilanteita kaventamatta kuitenkaan perustuslaissa turvattua sananvapautta.

ystävällisin terveisin
Ilkka Niiniluoto
kansleri