Voileipäsukupolvi sai äänitorvensa

T:Teksti:

Professori ja taiteilija tekivät sarjakuvan 60-lukulaisista.

Voileipäsukupolveksi kutsutaan 1960-luvulla syntyneitä, töissä käyviä ihmisiä, jotka ovat hankkineet lapset kolmikymppisinä. He ovat huolehti­joiden sukupolvi, jota puristavat yh­täältä teini-ikäiset lapset, toisaalta yli kahdeksankymppiset vanhemmat.

”Voileipäsukupolvi ei ole tehnyt it­sestään numeroa. Emme ole olleet tal­visodassa emmekä valtaamassa Van­haa. Olemme olleet näkymättömiä”, sanoo kasvatuspsykologian professori Kirsti Lonka, joka käsikirjoittaa taitei­lija ja kirjailija Rosa Liksomin piirtä­mää sarjakuvaa Sandwich Generation.

Sarjakuvassa seikkailee psykologi ja terapeutti Varpu, joka on koko elä­mänsä pitänyt huolta muista. Lonka on inspiroitunut TV1:llä esitetystä Terapiassa-sarjasta, mutta kun psy­kologi kirjoittaa sarjakuvaa psykolo­gista, mukana lienee myös omakoh­taisia kokemuksia?

”Terapiasessiot ovat keksittyjä, mutta Varpu on samassa tilanteessa kuin me muutkin voileipäsukupol­ven edustajat. Lapset alkavat lähteä kotoa ja vanhukset vähetä. Kohta su­kupolvemme alkaa elää uutta nuo­ruutta ja hillua. Jonain päivänä vain huomaamme olevamme vapaita. Kun kokonaisen sukupolven voilei­pälätistys loppuu, voi syntyä voima­kasta yhteiskunnallista liikehdin­tää.”

Professorin ja taiteilijan yhteistyö alkoi vuonna 2005, kun Liksom ku­vitti Longan toimittamia psykologian oppikirjoja. Pari vuotta sitten Lonka alkoi kirjoittaa strippejä ja lä­hettää niitä Liksomille. Nyt piirret­tynä on viitisenkymmentä strippiä, joista viisi on julkaistu. Lisää ilmes­tyy nettisivuilla parin viikon välein.

”Viikonloppuisin hihittelen itsek­seni ja lähettelen Rosalle käsikirjoi­tuksia. Rosan huumori on mustaa ja mun huumorini aika erikoista. Sarja­kuvaa ei pidä ottaa liian vakavasti.”

Sandwich Generationin julkaisemi­sesta on neuvoteltu useiden lehtien kanssa. Tekijät odottavat palautetta ja sitä, ottaako yleisö hahmot omakseen. Sarjakuva on Longan mukaan puhutel­lut erityisesti psykologeja ja Varpun ikäisiä naisia – niitä, jotka odottavat tilaisuutta päästä hillumaan.

Maria Pettersson

www.rosaliksom.com/sarjakuva