Uutinen on uusi printti

T:Teksti:

T-lehti yhdistää t-paidan ja journalismin.

Suomalaisen Ville Morkin suunnit­teleman Green Is as Green Does -paidan sisäpuolelle on painettu yh­dysvaltalaisen Tyler Remmelin kir­joittama artikkeli. Jutussa kerro­taan, kuinka monet suuret yhtiöt ovat alkaneet siirtyä ympäristöystä­vällisempiin tuotantometodeihin houkutellakseen valistuneita kulut­tajia. Paidan etupuolella komeilee itseään vihreäksi maalaava tehdas, teksti löytyy paidan selkämyksen si­säpuolelta. Onko tässä painetun journalismin tulevaisuus?

Ruotsalainen T-post-yritys risteyt­tää t-paidan ja artikkelin. Tulosta voi kutsua t-lehdeksi. Artikkelit ovat kansainvälisiä, onhan kyse ruotsalaisesta tuotteesta. Tä­män vuoden numeroissa on ruodittu esimerkiksi lääkkeiden mainontaa, fantasiakirjallisuuden uutta suosiota ja sitä, voitaisiinko öljynporauslautat muuntaa keinotekoisiksi koralliriu­toiksi.

Juuri nyt t-lehti heijastaa erityisen osuvasti uutiskentän murrosta. Aloi­tetaan hinnasta: kuukausittain il­mestyvä t-lehti maksaa 27 euroa. Ta­vallistenkin lehtien lukemisesta tulee alvin korotuksen myötä ruo­kottoman kallista lystiä.

Paitajournalisminkin aiheita ky­sellään nettikansalta, ja yleisö äänes­tää mieleisiään artikkeleita paitoi­hin. Usein juttuehdokkaiden genre on nettilööpeistä tuttu: artikkelin aiheeksi voi äänestää vaikka pehmo­leluun rakastunutta mangustia tai viskistä tehtävää biopolttoainetta.

Toisin kuin netin klikkausuutisissa, t-lehden äänestetyin jutunaihe on lopulta painava. Lukijat haluavat pai­tansa siitä, että San Franciscossa vi­ranomaiset sulkivat kännykkäverkot mielenosoitusten yhteydessä.

T-lehden jutut houkuttelevat riisuu­tumaan. Eihän juttuja voi muuten paidan sisäpuolelta lukea. Voikin vain miettiä, millaisen iskurepliikkien kirjon t-lehdet baareihin tuo­vat. Ihmisten yhdistäminen onkin yrityksen mukaan yksi tuotteen teh­tävistä.

Nyt vain keksimään Suomen sovel­lusta t-lehdestä. Kuvallisia aiheita löy­tyisi helposti vaikka puoluepolitiikasta. Etkö menisikin juttelemaan ihmiselle, jonka t-paidassa on kuihtuva apila?

Veera Jussila

www.tpostmag.com