Totuuskomissio: Onko kukko kana?

T:Teksti:

”On ja ei ole. Kukko sijoittuu elollisuushierarkioissa hyvinkin samalle tasolle kuin kana, ja niiden kielellinen kohtelu sijamerkinnän ja luvun ilmaisun tasolla on hyvinkin sama. Toisaalta kielet koodaavat myös sukua, esimerkkinä romaanisten kielten feminiini ja maskuliini, mistä seuraa selvä erottelu näiden käsitteiden välillä. Myös sanastolliset erot, kuten suomessa, ovat mahdollisia. Toisaalta muodon ero ei aina tarkoita merkityksen eroa, synonymia on yleistä. Kielitieteen metodit eivät siis mahdollista täysin tyhjentävää vastausta.”

Seppo Kittilä, yleisen kielitieteen yliopistonlehtori

 

”Aristoteles väitti, että kana on kukko, joka ei ole kehittynyt riittävästi. Kysymystä voidaankin pitää Aristoteleen kannan radikaalifeministisenä uudelleentulkintana, joka väittää, että kana on ensisijainen ja kukko vain enemmän tai vähemmän epäonnistunut kanan muoto. Itse väittäisin, että kumpaakaan sukupuolta ei voi pitää toisen muunnelmana. Kukossa ja kanassa on paljon samaa, mutta niiden välillä on myös ero, joka täytyy ottaa huomioon sekä filosofisissa argumenteissa että hyvän ja tasa-arvoisen kanalan suunnittelussa.”

Martina Reuter, filosofian akatemiatutkija

 

”Kukko on kana siinä mielessä, että se on lajin `kana` (Gallus gallus domesticus) koiraspuolinen edustaja. Monien kanalintujen lahkoon kuuluvien lajien koiraista puhutaan kukkoina: on metsokukkoja ja teerikukkoja. Jos kana määritellään lajin `kana` munivaksi sukupuoleksi, kuten se onkin, niin pääsiäisaikaan kukkokin munii, joten kukko on hetken tässäkin mielessä kana.”

Hannu Pietiäinen, eläintieteen dosentti

 

”Sukupuolentutkimuksessa vastaus on selvä: kukko on kana. Tulokseen on tultu induktiivisesti, deduktiivisti sekä laajan empiirisen aineiston perusteella. Tukea on saatu evoluutioteoriasta, jonka mukaan geenimutaatiot ja kilpailu orsipaikoista ovat saaneet aikaan, että ajan saatossa genotyypit ja fenotyypit ovat menneet sekaisin ja kukko onkin kana lainahöyhenissä. Munat ovat tuottaneet tutkijoille päänvaivaa. Onko kukolla munia, jos se on kana? Mittauksilla on saatu tulos, että kukot munivat hommissaan täsmälleen keskimääräisesti.”

Tuija Pulkkinen, naistutkimuksen professori

Maria Manner

 

Jalkaväenkenraali Adolf Ehrnrooth eli 99-vuotiaaksi.