Anteeksi kuinka, Ulla Appelsin?

T:Teksti:

Ilta-Sanomat luovutti 22.3. opetusmi­nisteri Henna Virkkuselle (kok) yli 40 000 ihmisen allekirjoittaman ve­toomuksen. Vetoomuksessa toivot­tiin, ettei koulujen joulujuhlien uskon­nollisista ohjelmanumeroista, kuten virsistä ja evankeliumista, luovuttaisi.

Ilta-Sanomien päätoimittaja Ulla Appelsin, miksi Ilta-Sanomat ve­toaa virsien puolesta?

”Oikeastaan kysymys oli, että miksi ei. Saimme toimitukseen postia van­hemmilta, jotka hämmästelivät jou­lujuhlien muuttumista. Vanhemmat kokivat, ettei heillä ole kanavaa, jonka kautta esittää mielipiteensä. Tuli aja­tus, että me avaamme kanavan.”

Mitä toivotte, että Henna Virk­kunen tekee vetoomuksen seu­rauksena? Määrää virret kaikkiin kouluihin?

”Eihän hän sitä voi tehdä.”

Miksi vetoomus sitten tehtiin?

”Halusimme saattaa korkeimman tason päättäjien tietoon kansalais­ten tahtotilan. Virkkusella on laajat kontaktit ja yhteistyöverkostot, hänen pitää saada tietää, että tällaisia­kin mielipiteitä esiintyy.”

Ovatko virrettömät joulujuhlat huonompia kuin sellaiset, joissa lauletaan virsiä?

”Ei tämä ole huonous- tai hyvyysky­symys. Suomalaisia perinteitä on niin vähän, että niitä pitää vaalia.”

Pitääkö koulun juhlissa olla virsiä ja muita uskonnon tunnusmerkkejä?

”Mielestäni kysymys ei ole uskon­nosta.”

Virret eivät ole uskonnollisia?

”Jos siellä kerran sanotaan enkeli, niin onko se nyt niin paha. Kysymys on perinteestä, ei uskonnosta.”

Maria Pettersson