Helsingin yliopistolla aloittaa uusi oppiaine

T:Teksti:

Ensi syyslukukauden alussa maailman kulttuurien laitoksella aloittaa uusi monitieteinen oppiaine, alue- ja kulttuurintutkimus, joka korvaa Renvall-instituutissa pitkään toimineet alueelliset opintokokonaisuudet. Instituutti siirtyi maailman kulttuurien laitokselle viime vuonna.

Kyseessä on kaikille avoin sivuaine, johon ei tarvitse erikseen hakea. Pääaineopiskelijaksi voi hakea jo tänä keväänä humanistisen tiedekunnan kautta. Aineessa on valinnaisia opintosuuntauksia, joita ovat Eurooppa, Aasia ja Tyynimeri, Latinalainen Amerikka, Pohjois-Amerikka, Pohjoismaat, Venäjä ja Itä-Eurooppa sekä Itäinen Keski-Eurooppa, Balkan ja Baltia. Englanninkielinen Intercultural Encounters -maisteriohjelma siirtyy oppiaineen yhteyteen.

Kulttuureihin ja niiden kohtaamiseen perehtyvän aineen lähtökohtia ovat tieteidenvälisyys ja kansainvälinen yhteistyö.