Yliopiston selkiytettävä Venäjä-painotuksiaan

T:Teksti:

Helsingin yliopisto ratsastaa itäosaamisella korskeasti kuin englantilainen gentlemanni kettumetsällä: Helsinki Insight -kampanjassaan yliopisto markkinoi monipuolista ja laaja-alaista Venäjän tutkimusta valttikorttinaan ja erikoisalanaan. Kuinka paradoksaaliselta tämä tuntuukaan opiskelijoiden korvissa, kun poikkitieteellisen Venäjän ja Itä-Euroopan tutkimuksen tulevaisuus on uhattuna!
    Yliopiston Aleksanteri-instituutti on tutkimuslaitoksena kieltämättä huippuluokkaa. Se ei kuitenkaan erillislaitoksena tarjoa tutkintomahdollisuutta opiskelijoille, vaan ainoastaan yksittäisiä kursseja. Koska instituutti ei tuota akateemista jälkikasvua, on venäjätutkimukselle allokoituja resursseja kohdennettava alan varsinaiseen opetukseen.
    Venäjän kielen ja kirjallisuuden kannalta tilanne on toki siedettävä: molemmissa on oma professuuri, ja opetus on korkeatasoista. Mutta kokonaisvaltaisen itäosaamisen näkökulmasta kolmannen komponentin – Venäjän ja Itä-Euroopan (VIE) opintokokonaisuuden – tilanne ei juuri anna aihetta riemuita, sillä oppituolia uhkaa sekä kutistuminen että henkilökuntakato.
    Tähän saakka oppiaine on toiminut Venäjän historian, talouden ja politiikan opetuksen yksikkönä – se on ollut myös kompakti tietopaketti Venäjästä muuten kiinnostuneille. Äskettäin hyväksytyssä Maailman kulttuurien laitoksen oppiaineuudistuksessa (Humanistisen tiedekunnan tiedekuntaneuvosto siunannut esityksen 7.9.) kateederi kohoaa historiallisesti ainakin kandidaatintutkintoon johtavaksi linjaksi.
    Lohtu on kuitenkin laiha, mikäli uudistus johtaa aluekohtaisten opintojen harvenemiseen yhteisten metodi- ja seminaarikurssien tieltä. Samoin etenkin pooliprofessuurin päättyminen 2015 heittää varjon VIE-opintokokonaisuuden jatkuvuuden ylle.
    Yliopiston onkin ensin selkiytettävä, mitä se todella tähdentää venäjäosaamisellaan. Toiseksi, opinahjon tulee tarkastella kriittisesti niitä painoaloja, joita se asettaa itäasiantuntijuuden raameissa. Olisi perin outoa, mikäli Venäjä-tutkimuksen toisen lypsävän – ja poikivan – lehmän annettaisiin vähitellen ajautua teurastamolle.

Vietti
Vietti on Venäjän ja Itä-Euroopan tutkimuksen ainejärjestö