1990 on täällä

T:Teksti:

Saksalaisen sosiologin Karl Mannheimin mukaan yhteisesti jaettu avainkokemus tekee sukupolven.
    Avainkokemukset ovat sellaisia tapahtumia, mullistuksia ja pohjavirtoja, jotka yhteiskunnassa ovat meneillään ikäluokan täyttäessä noin 17 vuotta. Avainkokemukset luovat arvoja ja muuttavat merkityksiä, joilla ihmiset jäsentävät todellisuutta ja luovat arvoja. Niiden varaan rakennetaan sukupolvikokemusta, niiden avulla tulkitaan mennyttä ja ylläpidetään kollektiivista muistia. Tällaisia avainkokemuksia voivat olla esimerkiksi toinen maailmansota, maaltamuutto, Vanhan valtaus, Vietnamin sota tai 1990-luvun lama.
    Täytin 17 vuonna 2001. Samana vuonna iskettiin WTC-torneihin, jäätiin kiinni Hemohesistä, sallittiin homoseksuaalien rekisteröidä parisuhteensa ja avattiin Wikipedia. Millaisen sukupolven nämä kokemukset minusta ja ikätovereistani tekevät? Se ei välttämättä selviä heti.
    Avainkokemuksemme voi muuttaa meitä välittömästi. Usein kokemus kuitenkin ilmenee vasta myöhemmin, esimerkiksi tapanamme reagoida muutoksiin ja kriiseihin. Netin merkityksen räjähtäminen, tiedon ja kulttuurin vapaa liikkuvuus sekä yksi liikkuvuuden ilmentymä, Wikipedian avaaminen vuonna 2001, on ilman muuta sukupolvemme avainkokemus. Sen ansiosta etsimme, tuotamme ja jaamme tietoa ja kulttuuria eri tavoin kuin edeltäjämme. Kriisin hetkellä – silloin, kun vapaa tiedonsaanti on uhattuna tai nettiä halutaan sensuroida – me 1980-luvun lapset nousemme barrikadeille puolustamaan avainkokemustamme.
    Tässä lehdessä pohdimme, keitä ovat 1990-luvulla syntyneet. Nyt yliopistouraansa aloittelevien ysärien avainkokemuksia ovat esimerkiksi paniikki ilmaston lämpenemisestä, sosiaalisen median nousu ja oikeiston uusi tuleminen. Tutkijoiden mukaan he ovat matkustava mutta masentunut, egoistinen mutta epävarma, kekseliäs mutta konservatiivinen ja yksilöllinen mutta itsekäs sukupolvi. Kurkistamme tulevaisuuteen ja pohdimme, mitä heistä tulee isona.

Maria Pettersson