Tekstariväikkäri

T:Teksti:

Kationisten antimikrobipeptidien aiheuttamat stressivasteet Gram-positiivisissa bakteereissa
”Tartuntataudit eivät ole voitettu vihollinen. Siksi on tärkeää tutkia, mitä keinoja bakteereilla on puolustautua mahdollisia uusia lääkeaineita vastaan.”

Milla Pietiäinen, perinnöllisyystiede

Enteropathogenic Yersinia in pork production
”Ruokamyrkytyksiä aiheuttavia yersinia-bakteereita tulee torjua tilalla, koska ne siirtyvät sioissa teurastamoon. Lihan saastumista teurastuksessa ei voi täysin estää.”

Riikka Laukkanen, eläinlääketiede

A Success Story or a Failure: Representing the European Integration in the Curricula and Textbooks of Five Countries
”Tutkimukseni viiden EU-maan opetussuunnitelmista ja koulukirjoista paljastaa, miten koululaitos kasvattaa meitä kansallismielisiksi eurooppalaisiksi.”

Inari Mattsson, sosiaalipsykologia

Ulkoisella signaalilla aktivoituvat liposomaaliset lääkkeenkuljetusjärjestelmät
”Lääkehoito vaatii lääkeaineen pääsyn vaikutuspaikalleen elimistössä. Tätä voidaan tehostaa kehittämilläni älykkäillä lääkekantajilla.”

Lauri Paasonen, farmasia