Leikkuri heilumaan!

T:Teksti:

B-rapun tilojen ulosvuokraus, Ylioppilaslehti kuukausilehdeksi, järjestölehtiavustuksen lakkautus, kahden sihteerin ja kahden hallituksen jäsenen vähentäminen.
    Tällaisia ehdotuksia sisältää raportti HYYn organisaatiouudistustarpeesta ja keinoista säästää 500000 euroa vuosittaisista menoista.
    Ylioppilaskunnassa raportti on otettu vastaan ristiriitaisin tuntein.
    ”Kun puhutaan henkilöstön vähennyksestä, se aiheuttaa tietenkin epävarmuutta”, sanoo HYYn hallintopäällikkö Merja Viitasalo.
    Karsintaa ehdotetaan tehtäväksi poistamalla toimenkuvien päällekkäisyyksiä sekä töitä, joita myös SYL hoitaa.
    ”En usko sen riittävän, vaan käytännössä joudutaan karsimaan joitain tehtäviä. Kyse on kuitenkin erittäin työllistetyistä ihmisistä”, Viitasalo sanoo.

Erityisesti tilakysymykset tulevat hiertämään jatkokeskusteluissa, ennustaa HYYn hallituksen puheenjohtaja Katri Korolainen-Virkajärvi.
    ”Tiloista puhuminen herättää aina voimakkaita tunteita. HYYssä on koettu tärkeäksi tarjota tiloja jäsenjärjestöille. Pitää miettiä, paljonko siitä voi tinkiä.”
    Uuden ylioppilastalon B-rapusta luopumista on ehdotettu viime vuosina useita kertoja, mutta se on aina kaatunut vastustukseen. Ainakin HYYn vihreät aikoo jälleen vastustaa ajatusta.
    ”Miksi pitäisi luopua juuri B-rapusta, joka on täysin uniikki ja HYYn toiminnan ydin? Esimerkiksi Vanhan ylioppilastalon merkitys opiskelijoille on B-rappuun verrattuna lähes nolla. Leppäsuolle siirtyminen on kuin siirryttäisiin Vantaalle”, sanoo HyVin puheenjohtaja Tuomas Tuure.

Raportin laati entinen HYY-toimija, tutkija Tommi Laitio. Puolen miljoonan säästötavoitteen on määritellyt HYY yhtymän toimitusjohtaja Heikki Härö. Säästöjä ehdotetaan toteutettaviksi vuoden 2012 loppuun mennessä.
    Sekä Korolainen-Virkajärvi että Viitasalo pitävät raporttia raikkaana, jopa radikaalina. Laitio hahmottelee iloisempaa, avoimempaa ja jäsenistön osaamista paremmin hyödyntävää HYYtä. Hän ehdottaa muun muassa keskustoimiston muuttoa Leppäsuolle Domus Gaudiumiin, jossa se toimisi koko jäsenistön toiminnan ja ideoinnin tilana.
    Korolainen-Virkajärvi pitää ajatusta hyvänä.
    ”Nykyinen keskustoimisto näyttäytyy jäsenille suljettuna linnakkeena, jota rajaavat ovet ja pääsy kielletty -kyltillä varustetut köydet.”
    Korolainen-Virkajärven mukaan raportin ehdottamat uudistukset eivät jää paperille, mutta niiden kanssa ei myöskään hötkyillä.
    ”Kun puhutaan isoista uudistuksista, muutosvastarinta on luonnollinen reaktio. Asiasta keskusteleminen kaikkien osapuolten kanssa vaatii aikaa.”
    HYYn pääsihteeri Katariina Styrman korostaa, että kyseessä on vasta ehdotuslista.
    ”Tämä ei ole toimenpideohjelma. On poliittinen valinta, mitkä ehdotuksista toteutetaan.”

Ninni Lehtniemi
Kuva Tuomas Karppinen

Laition manifesti

Ylioppilaskunnassa puhaltaa muutoksen tuuli. Tommi Laitio on kirjoittanut raportin organisaation uudistamistarpeista.
    Suurena ongelmana HYYssä on kuilu kokopäivätoimijoiden ja vapaaehtoisten välillä. Laitio painottaa osuvasti, että HYYn on oltava amatöörien organisaatio sanan alkuperäisessä merkityksessä (amatööri = tekee kyseistä asiaa rakkaudesta siihen).
    Osallistaminen on toki tavoiteltavaa, mutta todellisuus asettaa sille karuja rajoitteita. Vapaaehtoiset ovat ylioppilaskunnassa puuhailijoita. Heillä ei ole institutionaalista mandaattia eivätkä he kanna juridista vastuuta päätöksistään.
    Monet HYYn alaisuudessa toimivat järjestöt pärjäisivät myös itsenäisinä. Päteville ihmisille löytyy foorumeita, joilla olla mukana täysin oikeuksin. Miksi he haluaisivat HYYn talutushihnaan?
    Laitio myös haluaisi, että HYY-aktiivit ja -luottamushenkilöt osallistuisivat aktiivisemmin järjestöjen toimintaan. Tuleeko HYY yhteisöllisemmäksi, jos broilerit hengaavat ympäri järjestötiloja? Olisiko järjestöille oleellisempaa saada itsenäisyyttä ja rahallista tukea? Jos olisin itse vielä aktiivinen järjestötoiminnassa, heittäisin varmasti HYYn hallituksen varapuheenjohtajan Jussi Nuortimon niskaperseotteella ulos, jos hän tulisi pätemään järjestöni tiloihin.
    Laition raportti nostaa ansiokkaasti esille HYYn rakenteellisia ongelmia. Hänellä on myös loistavia ratkaisuja, kuten keskustoimiston siirtäminen Dommalle käytännöllisempiin tiloihin.
    Toivon laitiolaiselle vallankumoukselle myötätuulta, ettei sille käy kuin launoslaiselle vallankumoukselle, joka romahti kuin Kreikan talous.

Reima Launonen
Kirjoittaja on Ylioppilaslehden edustajistovaalikommentaattori, entinen HYYn edaattori ja ainejärjestöläinen.