Nokkapokka: Onko Suomen ylioppilaskuntien liitto turha?

T:Teksti:

SYL on tukko

”Meiltä kysytään, miksi osa Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan (AYY) edustajistosta haluaa erota Suomen ylioppilaskuntien liitosta (SYL), vaikka pitäisi kysyä, miksi siihen pitää kuulua.
    Kuulumista perustellaan opiskelijakortilla, YHTS:llä ja edunvalvonnalla. Opiskelijakortti ja YTHS ovat hoidettavissa ilman SYL:ä. Pitäisi siis keskustella siitä, miten SYL:n edunvalvonta palvelee opiskelijoita.
    Meille on sanottu, että jos eroamme SYL:stä, eläkeläiset päättävät puolestamme. Eikö se ole niin jo nyt?
    Tietyssä mielessä SYL on opiskelijoiden yhteinen ääni. Toisaalta se myös passivoi opiskelijaliikettä. Sen sijaan, että ylioppilaskunnat kävisivät keskenään avointa dialogia, monet käyttävät aikaansa SYL:iin vaikuttamiseen. Näen SYL:n tukkona.
    SYL on konsensushakuinen, yhteisten mielipiteiden liitto, joka ei salli hirveästi uusia avauksia. SYL ei ole kovin rohkea organisaatio, kun taas AYY:n pitäisi olla avausten tekijä ja keskustelija.
    Nykyisellään on vain yksi ylioppilaskunta, joka on rohkea keskustelija. Se on HYY, joka on jo nyt vaikutusvaltaisempi kuin SYL.
    SYL on yksikkönä pienempi kuin ylioppilaskuntien opiskelijat voisivat kollektiivina olla.
    AYY pystyisi hoitamaan edunvalvontansa ilman SYL:ä. SYL vie aikaa ja resursseja, joista SYL:n jäsenmaksu on yksi osa. Se raha on pois muusta ylioppilaskunnan toiminnasta.
    Asioissa, jotka ovat opiskelijoille tärkeitä, yhteistyötä tehtäisiin, vaikka SYL:ä ei olisi olemassa.”

Christian Peltonen, 27,
Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan edustajiston jäsen

Opiskelijoiden yhteinen ääni

”Liittoa tarvitaan ennen kaikkea kansallisen ja kansainvälisen tason edunvalvontaan, joihin meillä HYYssä ei ole niin paljon halua tai resursseja.
    SYL:llä on pääsy sellaisiin toimielimiin ja vaikuttamistyöhön, jota HYYllä ei ole. SYL:n toimijat ovat entisiä ylioppilaskuntalaisia, joilla on meitä laajempi kokemus tarkastella esimerkiksi koulutusasioita.
    SYL antaa meille HYYssä mahdollisuuden tehdä yliopistotason edunvalvontaa ja keskittyä meille läheisiin asioihin.
    Edunvalvonnassa SYL kerää kaikkien ylioppilaskuntien kantoja yhteen. Ilman keskusjärjestöä, linjaerot minkä tahansa kahden ylioppilaskunnan välillä johtaisivat opiskelijoiden äänen hajautumiseen. Yhtenäistä kantaa ei saataisi mistään.
    SYL tarjoaa yhden puhelinnumeron, josta saa yliopisto-opiskelijoiden mielipiteen asioista. SYL myös kouluttaa eri sektoreiden toimijoita.
    Kannanotoissaan SYL ei voi käyttää kovimpia mahdollisia argumentteja. HYY voi tarvittaessa edustaa SYL:ä kovempaa näkökulmaa.
    Jos ylioppilaskunnat alkaisivat erota SYL:stä, kansallinen edunvalvontamme heikkenisi huomattavasti. Yliopisto-opiskelijoiden ääntä ei saataisi kuulumaan yhtenäisenä. Olisi vain yksittäisten ylioppilaskuntien mielipiteitä, joilla ei olisi niin painoarvoa. HYYllä on suhteellisen paljon painoarvoa, mutta emme mekään pysty kaikkialla vaikuttamaan.”

Matti Tujula, 26,
HYYn koulutuspolitiikasta vastaava hallituksen jäsen