Liki puolet opiskelijoista liikkuu liian vähän

T:Teksti:

”Jees, hyvä homma, tärkeä asia.” Kun puhutaan korkeakoululiikunnasta, kaikki normiopiskelijasta urheiluministeri Stefan Walliniin ovat samaa mieltä: opiskelijoiden hyvinvointiin ja liikuntaan panostaminen on tärkeää.
    Helsingin yliopiston johto on tajunnut saman. Yliopistoliikunta tarjoaa laadullisesti ja määrällisesti Suomen parhaat palvelut. Rahoituksen voidaan laskea olevan vuosittain yli 50 euroa opiskelijaa kohden.
    Useimmissa oppilaitoksissa tilanne ei ole sama, vaan opiskelijat ovat häikäisevän epätasa-arvoisessa asemassa korkeakoululiikunnan suhteen. Esimerkiksi Turun ammattikorkeakoulussa vastaava summa on kymmenesosa Helsingin yliopistosta.
    Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulussa asiat eivät ainoastaan polje paikallaan, vaan menevät huonompaan suuntaan. Remontin yhteydessä päätettiin poistaa käytöstä oppilaitoksen useita liikuntatiloja, eikä uusia tarjota tilalle.
    Mistä moinen johtuu? Hymistely jatkuu niin kauan, kunnes joku ottaa korkeakouluja niskasta kiinni. Jos korkeakoulut eivät sitä itse tee, tarvitaan ministeriön ohjausta. Eduskunta antoi vahvan viestin, kun se yliopisto- ja ammattikorkeakoululaeista päättämisen yhteydessä teki lausuman, jossa hallitus velvoitettiin seuraamaan korkeakoululiikunnan kehittymistä. Nähtävästi Joensuussa tätä lausumaa ei oteta tosissaan.
    Vuoden 2011 eduskuntavaalien jälkeen hallitusohjelmaan on kirjattava nuorten aikuisten liikunnan edistäminen. Me Opiskelijoiden Liikuntaliitossa kannamme osaltamme vastuun. Maaliskuussa työskentelynsä aloittanut, koulutus-, terveys- ja liikuntasektorien asiantuntijoiden muodostama työryhmä tuo vuoden aikana esityksensä hyvän korkeakoululiikunnan viitekehykseksi.
    Työryhmää soisi myös kuunneltavan. Korkeakoulut ovat oikea taho koordinoimaan osaltaan nuorten aikuisten liikunnan edistämistä, sillä kolmas aste tavoittaa nykyisellään puolet ikäluokasta. Hälyttävää on, että 40 prosenttia korkeakouluopiskelijoista ei liiku terveytensä kannalta riittävästi. Helsingin yliopiston liikuntapalvelutkin tavoittavat vain runsaan kolmasosan opiskelijoista.
    Ääliökin tajuaa, että ennaltaehkäisevät toimenpiteet, kuten terveyden edistäminen liikunnan keinoin, ovat avainasemassa, kun työuria pyritään pidentämään.

Kaisa Myllylä
Puheenjohtaja
Opiskelijoiden Liikuntaliitto