Nokkapokka: Omien asialla

T:Teksti:

Sosiaalitupo on vedätys

”Siltä se valitettavasti vaikuttaa. SAK ajaa yksisilmäisesti jäsentensä eli työllistyneiden etua ja jättää muut ihmiset oman onnensa nojaan. Heidän takiaan peruspäivärahan korottaminen ei ole nyt mahdollista, koska jos samalla korotettaisiin ansiosidonnaista päivärahaa, kustannukset kasvaisivat liian suuriksi. Samalla SAK siirtää kustannuksia yhä enemmän kuntien toimeentulotukiluukuille.
Näitä kahta tukea ei pidä käsitellä yhdessä, koska peruspäivärahalla elävät tarvitsevat korotuksia kipeämmin kuin ansiosidonnaisen varassa olevat. Vähiten tienaavien asiat pitää hoitaa ensiksi kuntoon. Se on oikeudenmukaista. Koska pienempien peruspäivärahojen kertakorottaminen on selvästi halvempaa, sille löytyisi helpommin poliittista tukea. Tämän jälkeen voitaisiin toki tarkastella ansiosidonnaista päivärahaa.
Koko Sata-komiteasta tuli sosiaalituposopimuksen takia vuosi sitten vitsi. Sosiaalitupo on pääministerin ja valtiovarainministerin sekä työmarkkinajärjestöjen poliittinen vedätys. Jos meillä olisi vihreä pääministeri, sopimus olisi toisenlainen.
Ylipäätään nykyisen harkinnanvaraisen perusturvajärjestelmän ongelma on, että se on liian byrokraattinen. Perustulomalli olisi joustavampi ja toimivampi tapa järjestää riittävä perusturva kaikille.”

Jehki Härkönen, 25,
HYYn edustajiston jäsen, HYYn vihreät

Mustan pekan muilutusta

”Tietyt tahot tahtovat että musta pekka jää ay-liikkeelle. Silloin saadaan huomio pois siitä, ettei hallitukselta ole liiennyt vajaata 200 miljoonaa euroa, jolla perusturvaa saisi nostettua sadalla eurolla kuussa.
Sen sijaan erilaisia veronalennuksia on tehty yli 4 miljardilla eurolla. Verohelpotuksia pitää perua ja keskittyä pitkäaikaistyöttömyyden vähentämiseen.
Valtio ei voi kohdella eri tavoin niitä, jotka huolehtivat itse omasta ansioturvastaan kuulumalla työttömyyskassaan. Jos ihmiset eivät tekisi niin, kuntien toimeentulotukea saavien määrä kasvaisi entisestään.
Jos ansioturvaa ei korotettaisi, siitä kärsisi eniten pienipalkkaiselta alalta työttömäksi jäävä. Heidän ansioturvansa ei juuri eroa peruspäivärahan tasosta.
Ansioturva on Suomessa matala suhteessa muihin Pohjoismaihin. Perusturvan parantaminen on ensi sijassa poliittinen kysymys, eikä siitä päättäminen kuulu työmarkkinajärjestöille.
Sosiaalitupossa sovittiin pelkästään ansioturvan parannuksista. Muuta hallitus ei työmarkkinajärjestöiltä pyytänyt.
Vihreät ovat alistuneet tässäkin asiassa oikeiston juoksupojiksi. Ajatus siitä, että meillä olisi hyvätuloisia työttömiä, on täysin absurdi.
Köyhien asettaminen vastakkain palvelee oikeiston etuja. Kun pienituloiset saadaan riitelemään keskenään, itse ydinkysymys, Suomen riittämätön perusturva ja sen korjaaminen, jää sivurooliin.”

Antti Lindtman, 27,
SAK:n nuorisosihteeri

Joonas Lepistö