Mitä teologisessa opetetaan?

T:Teksti:

Olen opiskellut teologiaa useita vuosia. Onneksi opiskelin ennen sitä toisen tutkinnon toisessa tiedekunnassa. Siellä opin jo peruskursseilla, mitä on tiede, mitä on tieteen fi losofi a, mitkä ovat tieteellisen tutkimuksen rajat ja mitkä tekijät vaikuttavat tutkimusten tuloksiin. Kaikki nämä perustiedot loistavat poissaolollaan teologisen opetuksesta. Tieteen nimissä tarjoillaankin opiskelijoille mitä vain. Kriittisyys kuuluu tieteeseen. Ongelma on, että ainoa asia, mitä teologisessa saa ja täytyy kritisoida, on Raamattu ja kristinusko! Muut uskonnot, shamanismikin, ovat kyllä tosi jees.
Evoluutioteoria on ainoa asia, mitä ei teologisessa saa kyseenalaistaa, ei edes biologisin perustein. Itse evoluutioteoriaan aiemmin uskoneena ja sitä kauan tutkineena olen vakuuttunut sen olevan puppua. Samaa mieltä ovat tuntemani kovien tieteiden edustajat – joista osa on professoreita ja tutkijoita. Raamatuntutkimus teologisessa tiedekunnassa tehdään evoluutiouskon pohjalta: joko Jumalaa ei ole tai jos on, hän on sellainen joka loi maailman evoluution kautta. Varmaa on, ettei Raamattu ole totta. Jo Raamatun tutkimuksen peruskurssilla tehtiin selväksi, että Vanha testamentti on historialliselta arvoltaan Kalevalan veroinen, Raamatun jo toteutuneet ennustukset on kirjoitettu jälkeenpäin eikä Jeesus syntynyt neitseestä – suoria lainauksia lehtoreilta.
On siis turha olettaa, että teologisessa oppisi asiallista tietoa uskonnoista, tieteestä, Raamatun Jumalasta tai Raamatusta. Teologisen tiedekunnan nimeksi sopisikin paremmin antikristillinen tiedekunta.

Raamattua 16 vuotta tutkinut teologian kandidaatti
Kirjoitus julkaistaan poikkeuksellisesti nimimerkillä.