Sahamies: Toteemi ja tabut

T:Teksti:

Villien ja neuroottisten sielunelämässä on joitain yhtäläisyyksiä. Tämän todistavat lukuisat humanistisen ja valtiotieteellisen tiedekunnan fanaattiset opiskelijat, joille on tyypillistä hokea kovaäänisesti mantrojaan eri puolilla yliopistoa. Mantroissaan he vetoavat akateemiseen vapauteen, heimon kaikkivoipaan toteemiin.
Ulkopuolisten voi olla vaikea ymmärtää tämän vihervasemmistolaisen toteemin merkitystä. Kun akateemisen vapauden on useimmiten katsottu olevan välinearvo tieteen päämäärän, eli tiedon ja totuuden saavuttamiseksi, on se näillä biolahkolaisilla muuttunut itseisarvoksi.
Akateeminen vapaus on heille kaiken hyvän synnyttäjä ja heimon alkuperä. Sen nimissä villit oikeuttavat esimerkiksi kansalaistottelemattomuuden mutta kieltävät oman vapauskäsityksensä ristiriitaisuuden: akateeminen vapaus ei ole syntynyt ylläpitämään ainoastaan heidän ideologiaansa.

Akateemisen vapauden palvonta muistuttaa primitiivisten heimojen riittejä. Kun toistetaan ryhmälle tärkeää yhdenvertaiseen kurjuuteen pohjautuvaa perimätietoa, ylläpidetään yhteisön poliittis-ideologista olemassaoloa. Uusimmissa riiteissään he demonstroivat taloja valtaamalla ja alkoholista tyhjennettyjä pulloja heittelemällä, kuinka mesopotamialaisen ruukkukirjoituksen vapaa opiskelu auttaa heitä selviytymään nykypäivänä.
Toteemin palvonnan vihervasemmistolaista joukkoharhaa suojelemaan on syntynyt ryhmähenkeä vahvistavia tabuja. Kiellettyjä aiheita opiskelijalahkoissa ovat muun muassa naistutkimuksen, kierrätyksen, maahanmuuttajien, homojen tai muiden vähemmistöjen kritisoiminen. Näiden tabujen syynä on ennen kaikkea pelko: joku saattaa käyttää omaa akateemista vapauttaan sen paljastamiseen, että koko totemismi on vain politisoitunutta idealismia.

Tabujen rikkojia kohtaan tunnetaan vihaa ja vastenmielisyyttä, mutta useimmiten nämä tunteet peitetään liioitellulla ja pakonomaisella hellyydellä tai holhoamisella. Toisaalta eri tavoin ajattelevia pyritään sulkemaan pois yhteisöstä, uhka projisoidaan itsen ulkopuolelle – useimmiten abstrakteihin markkinavoimiin ja riistokapitalisteihin.
Vihervasemmistolaisen totemismin synnyttämän pakkomielteisyyden lieventämiseksi olisi villien kyseenalaistettava oma ylivertaisuutensa avoimella vuoropuhelulla yhteisön ulkopuolisen maailman kanssa ja tunnustettava oman vapauskäsityksensä politisoituneisuus.

Miika Sahamies
Kirjoittaja tuntee vetoa pastisseihin.