Edessä uusi tilasota

T:Teksti:

Ylioppilaskunnan jäsenmaksua korotetaan kahdella eurolla vuodessa, päätti HYYn edustajisto budjettikehyskokouksessaan 27. huhtikuuta. Ylioppilaskunnan hallitus olisi halunnut nostaa jäsenmaksua yhteensä viidellä eurolla lukuvuodessa, mutta HELP:n Ted Apterin vastaehdotus sai taakseen Apterin oman ryhmän lisäksi kaikki edustajiston poliittiset ryhmät.
Säästöjä löydettiin Vanhan järjestökäytön tuesta, saunatiloista ja Polte-klubin lopettamisesta.
Lisäksi Domus Gaudiumin uusilta bändikämpiltä vaaditaan 100 000 euroa lisätuloja. Se tarkoittaa, että vuokria nostetaan reippaasti.
Hallituksen esitys sukukansavaliokunnan lakkauttamisesta ei sen sijaan mennyt läpi.

Samaa mieltä edustajiston kokouksessa oltiin lähinnä siitä, että säästöjä on tehtävä. Yliopiston opiskelijamäärän laskun myötä HYYn jäsenmaksun maksaa yhä harvempi. Domus Gaudiumin rakentaminen ja Domuksen kehityshankkeet ovat heikentäneet HYY Yhtymän kiinteistöjen tulosta. Samaan aikaan uudet tilat ovat kasvattaneet ylioppilaskunnan vuosittaisia menoja miljoonalla eurolla.
HYY Yhtymän arvion mukaan se voi jakaa voittoa käyttörahastoon lähivuosina alle kaksi miljoonaa euroa vuosittain. Ensi vuonna ylioppilaskunta tulouttaa sieltä toimintaansa 2 630 000 euroa.
Säästöyritysten jälkeenkin ylioppilaskunta kuluttaa siis enemmän kuin yhtymä kykenee sitä rahoittamaan.
Tätä tahtia käyttörahaston pääoma on syöty muutamassa vuodessa, varoitti ylioppilaskunnalle lausunnon antaneen tarkastuskomitean jäsen Mikko Myllys.

Samaan aikaan yhtymä joutuu miettimään, miten se tekisi nykyistä parempaa tulosta.
”Voitonjakopohjaa on kasvatettava. Tällä hetkellä olemme kiinteistötoiminnan varassa”, toimitusjohtaja Heikki Härö valottaa.
Liikekiinteistöjen lisäksi hostellitoiminta kannattaa. Tappiolla sen sijaan pyörivät viime vuonna niin Unicafe, Vanha, Yliopistokustannus kuin Lyyrakin.
Kiinteistöjen tulisi Härön mukaan nyt tehdä niin hyvää tulosta kuin mahdollista, ja palveluliiketoiminnan pitäisi kyetä vähintään nollatulokseen. Samalla yhtymän tulisi kehittää uutta, tulosta tekevää liiketoimintaa. Kilroy Travels tuotti tulosta, mutta sen myynnistä saadut miljoonat on sijoitettu osakkeisiin 30 vuoden tähtäimellä.
Ylioppilaskunnan pitäisi saada leikattua menoistaan pysyvästi puolesta miljoonasta miljoonaan euroa, jotta talous saadaan tasapainoon, Härö laskee.

Säästöt tarkoittavat, että HYYn on vuokrattava tulevaisuudessa lisää tilojaan ulkopuolisille. Uuden tilakiistan jakolinja on todennäköisesti Uuden ylioppilastalon B-rapun ja Domus Gaudiumin tilojen välillä.
HYYn talousjohtokunnan puheenjohtaja Katri Korolainen-Virkajärvi ainejärjestöistä toppuutteli edustajistoa tekemästä ”hätiköityjä päätöksiä” Leppäsuolla.
”Tilanne on vakava, mutta ei edellytä paniikkiratkaisuja. Neljän kuukauden jälkeen meillä ei vielä ole tarpeeksi dataa siitä, kuinka tilat toimivat.”
Toisenlaista näkökulmaa edustaa HYY Yhtymän hallituksen puheenjohtaja, Korolainen-Virkajärven hallituskumppani Otto Bruun Sitoutumattomasta vasemmistosta.
”Jokaiset bileet Pohjanhovissa maksavat ylioppilaskunnalle 5000-10 000 euroa. Jos ei haluta vuokrata Leppäsuolta mitään ulos, pian leikataan keskustakiinteistöistä. B-rappu on keskustan viimeisiä epäkaupallisia tiloja.”

HÄH?

– Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan talous jakaantuu kahteen osaan, liiketoimintaan ja opiskelijatoimintaan.
– Opiskelijatoiminnan niin sanottuun toimintatalouteen kuuluvat muun muassa edunvalvonta, jäsenpalvelut, järjestöjen tukeminen ja Ylioppilaslehti. Toimintatalouden vuotuinen talousarvio on noin neljä miljoonaa euroa.
– Neljäsosa toimintatalouden budjetista katetaan jäsenmaksuilla, loput tuloutetaan ylioppilaskunnan käyttörahastosta. Sinne rahat tulevat liiketoiminnan tuloksesta.
– HYY Yhtymän voitonjaolla rahoitetaan ylioppilaskunnan toimintaa. Lisäksi yhtymä tuottaa opiskelijapalveluita: esimerkiksi Unicafe tarjoaa edullista opiskelijaruokaa.
– Viime vuonna HYY Yhtymän liikevaihto oli 29,7 miljoonaa euroa, ja se teki tappiota 1,3 miljoonaa. Syynä oli ennen kaikkea sijoitussalkun alamäki.

Veera Luoma-aho
Kuva Tuomas Karppinen