Vuokralaisen sanakirja

T:Teksti:

Vuokrasopimus
Tee se aina kirjallisena. Myös suullinen sopimus on pätevä, paitsi jos sopimus tehdään määräajaksi. Sopimuksessa määritellään huoneiston kunto, vuokrasuhteen kesto, vuokran määrä, maksutapa ja -päivä, vuokran tarkistaminen ja mahdollinen vuokravakuus. Sopimuslomakkeita saat kirjakaupoista. Jos vuokraat huoneiston kalustettuna, tehkää liitteeksi kalusteluettelo.

Vuokra
Sinun pitää maksaa vuokra kuukauden toisena päivänä, jollei muuta ole sovittu. Jos kuukauden toinen päivä on lauantai tai pyhäpäivä, eräpäivä on seuraava arkipäivä. Vuokranmaksupäivä on päivä, jona sinun pitää maksaa, ei päivä, jona rahan pitää olla vuokranantajalla. Jos sopimuksessa ei ole mainittu erilliskorvauksista, katsotaan vuokran sisältävän korvauksen esimerkiksi vedestä.

Vuokravakuus
Muista, ettei vakuus saa olla suurempi kuin kolmen kuukauden vuokra. Vakuus on omaisuuttasi, joka vuokrasuhteen ajan on vuokranantajan hallinnassa. Vakuuden käyttö muuhun kuin palauttamiseen on laitonta. Vakuudesta voidaan pidättää vain kulut, jotka ovat aiheutuneet laiminlyönneistäsi. Et ole vastuussa tavanomaisesta kulumisesta aiheutuvista kustannuksista. Vakuus tai vakuuden ja korjauskustannusten erotus on palautettava sinulle heti vuokrasuhteen päätyttyä. Jos vuokranantaja pidättää vakuuden, hänen on kerrottava kirjallisesti syy tähän. Sinulla on oikeus saada kustannuksista kirjallinen erittely.

Vuokrankorotus
Alle kolmen vuoden määräaikainen vuokrasopimus voi sisältää vain korotuksia, jotka on sidottu indeksiin. Vuokranantajan on ilmoitettava kirjallisesti korotuksesta ja sen voimaantuloajasta, jos niistä ei ole sovittu vuokrasopimuksessa. Neuvottelut korotuksista pitää aloittaa vähintään kuusi kuukautta ennen aiottua korotusta. Korotukset eivät saa ylittää vuosittain 15 prosenttia, paitsi jos talossa tehdään merkittäviä sen arvoa nostavia korjauksia.

Hoasin vuokrankorotus
Jos asukasvalinnan perusteena on ollut asunnon tarve, asut ara-vuokrasuhteessa. Esimerkiksi Hoasin asunnot ovat ara-vuokra-asuntoja. Silloin vuokranantajan on ilmoitettava korotuksesta sinulle kirjallisesti. Ilmoituksesta on käytävä ilmi korotuksen peruste ja uusi vuokra. Korotettu vuokra tulee voimaan aikaisintaan kahden kuukauden kuluttua ilmoituksesta.

Remontit
Sinulla on oikeus saada tieto remontista kirjallisesti. Kiireelliset remontit voidaan aloittaa heti. Korjaukset, joista ei aiheudu suurta haittaa, voidaan tehdä 14 päivän ilmoitusajan jälkeen. Laajemmista rempoista on ilmoitettava vähintään kuusi kuukautta etukäteen. Asunto-osakeyhtiön tekemistä remonteista vuokranantajan pitää ilmoittaa sinulle heti niistä tiedon saatuaan.
    Sinulla on oikeus remontin ajalta kohtuulliseen vuokranalennukseen, paitsi jos olet itse aiheuttanut vahingon asunnolle. Jos asunto on remontin aikana asumiskelvoton, vuokraa ei tarvitse maksaa.

Omat rempat
Tarvitset vuokranantajan luvan esimerkiksi maalaukseen ja tapetointiin. Sovi kirjallisesti siitä mitä teet, miten työ ja materiaalit korvataan ja koska vuokranantaja voi tulla tarkastamaan tuloksen.
    Jos korvaamisesta ei ole ennalta sovittu mitään, sinulla on silti oikeus kohtuulliseen korvaukseen.
    Vuokranantajan vierailut
    Vuokranantajalla on oikeus päästä kämppääsi, mutta hänen pitää aina sopia käynneistä kanssasi. Ilmoitus remontista ei korvaa ilmoitusta huoneistoon pääsystä. Asuntoon on aina jätettävä ilmoitus, jos siellä on käyty.

Irtisanominen
Jos olet asunut asunnossa yli vuoden, vuokrasopimuksen irtisanomisaika on kuusi kuukautta. Lyhyemmissä vuokrasuhteissa se on kuukausi. Jos itse haluat lähteä, irtisanomisaika on aina kuukausi. Irtisanomisaika lasketaan sen kalenterikuukauden viimeisestä päivästä, jonka aikana irtisanomisilmoitus on vastaanotettu. Ilmoitus on tehtävä kirjallisesti ja todistetusti, esimerkiksi kuittausta vastaan. Sähköposti tai tekstiviesti ei riitä!
    Vuokranantaja saa purkaa vuokrasopimuksen heti varoituksen antamisen jälkeen, jos kämpässäsi vietetään häiritsevää elämää tai rikot terveys- ja järjestysmääräyksiä.

Muuttopäivä
Muuttopäivä on vuokrasopimuksen päättymispäivän jälkeinen arkipäivä. Jos siis sopimuksen päättymispäivä on perjantai, on muuttopäivä maanantai.
    Muuttopäivänä sinun on jätettävä puolet huoneistosta vuokranantajan käytettäväksi. Muuttopäivää seuraavana päivänä sinun on jätettävä asunto tyhjänä ja siivottuna kokonaan vuokranantajan hallintaan.

Ninni Lehtniemi

Lähteet:
Vuokralaisten keskusliitto: Tietopaketti vuokralla asumisesta; Allianssi: Vuokralaisen oikeudet ja velvollisuudet; Vuokralaisten Keskusliitto ry, Suomen Vuokranantajat SVA ry, Suomen Kiinteistöliitto ry & Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry: Hyvä vuokratapa.