Ota selvää. Poliitikot ja virkamiehet kuuntelevat lobbaria, joka tietää asiastaan enemmän kuin kukaan muu. Tutustu kunnassa aiemmin tehtyihin päätöksiin ja linjauksiin sekä asiasi mahdollisiin laajempiin vaikutuksiin. Suhteuta asiasi suurempiin kokonaisuuksiin.

Ole ajoissa. Harva asia muuttuu enää valtuuston kokouksessa. Kun se näkyy asialistalla, olet jo myöhässä. Tehtyjä päätöksiä ei helposti oteta uuteen käsittelyyn. Päätöksentekomekanismit vaihtelevat kunnittain. Tunne ne, jotka pätevät kotikunnassasi. Seuraa käsittelyssä ja valmistelussa olevia asioita systemaattisesti.

Unohda puoluerajat. Kunnissa puolueiden periaateohjelmat menettävät usein merkityksensä. Eduskunnasta tuttua ryhmäkuria ei välttämättä ole. Valtuutetut saattavat valtuustoryhmästä riippumatta ryhmittyä hyvinkin erilaisten asioiden taakse.

Opiskelijalla on väliä. Kuntien johto ymmärtää opiskelijoiden merkityksen kaupungille ja sen taloudelle. Vaikka opiskelijat eivät juuri maksa veroja, he hyödyttävät usein suuresti paikallista elinkeinoelämää. Kunta toivoo akateemisesti koulutettujen asettuvan kuntaan veronmaksajiksi valmistumisensa jälkeen. Myös paikallisten oppilaitosten menestys on kunnille tärkeää. Monet luottamushenkilöt ovat itsekin niiden kasvatteja.

Pidä yhteyttä. Selvitä, ketkä ovat avainvirkamiehiä ja -luottamushenkilöitä ajamassasi asiassa. Tapaa heitä usein. Puhelinsoitto on parempi kuin sähköposti ja kasvokkain kohtaaminen parempi kuin puhelinsoitto. Koska yksi ihminen ei saa paljon aikaan, ole yhteydessä useaan poliitikkoon ja ryhmään.

Kiteytä. Harvalla luottamushenkilöllä on aikaa lukea kymmensivuista liitetiedostoa asiastasi. Kerro se kiinnostavasti, selkeästi ja lyhyesti.

Lähesty diplomaattisesti. Muista, että kun esittelet uuden asian virkamiehelle, hän saattaa tulkita esityksesi arvosteluksi tähänastiselle toiminnalleen ja loukkaantua.

Myy asiasi. Osoita luottamushenkilölle, että hän hyötyy asiasi edistämisestä. Valtuutettu tai virkamies haluaa varmasti profiloitua avausten tekijänä hänelle tärkeissä asioissa. Lisäksi häntä todennäköisesti houkuttavat äänet seuraavissa vaaleissa.

Vaadi oikeuksiasi. Jos et tiedä, mitä ne ovat, toimivaltaisen viranhaltijan pitää lain mukaan kertoa ne sinulle.

Käytä mediaa. Kirjoita yleisönosastolle. Suurin ei välttämättä ole paras. Esimerkiksi Espoossa paikallislehti Länsiväylällä on suurempi levikki kuin Helsingin Sanomilla.

Tee kuntalaisaloite. Lain mukaan kunnan on reagoitava aloitteisiin ja annettava vastaus niistä seuraavista toimista. Aloitteen pitää olla omakätisesti allekirjoitettu ja sen voi lähettää tai viedä itse viraston aukioloaikoina kunnan kirjaamoon. Osoita aloite asiaa koskevan viraston virastopäällikölle tai lautakunnan puheenjohtajalle. Monen kunnan nettisivuilla on mahdollisuus jättää aloite sähköisessä muodossa.

Vaadi oikaisua. Jos olet tyytymätön lautakuntien ja kunnanhallituksen päätöksiin, sinun pitää ensin tehdä oikaisuvaatimus suoraan niille. Vasta oikaisuvaatimuksen johdosta annetusta päätöksestä voi valittaa lääninhallitukselle.

Kantele lääninhallitukselle. Kantelussa on pyrittävä osoittamaan, että kunta toimii lainvastaisesti tai ei täytä lakisääteisiä velvoitteitaan. Kantelulla ei kuitenkaan voi saada muutosta konkreettiseen päätökseen.

Valita hallintotuomioistuimeen. Hallintotuomioistuimeen valittamalla voit saada aikaan muutoksen tehtyyn päätökseen.

Ole kärsivällinen. Kuntaan vaikuttaminen vaatii pitkäjänteisyyttä.

Ninni Lehtniemi
Kuva Jaakko Pallasvuo

Lähteet: Liisa Ansalan, Tuomas Vanhasen ja Johanna Nuortevan toimittama Kuntavaikuttamisen käsikirja, Suomen ylioppilaskuntien liitto, Kunnat.net