Kymmenisen vuotta sitten Rand Corporation sai valmiiksi yhden toistuvista Yhdysvaltain puolustusministeriölle tekemistään selvityksistä. Uhkakuva oli selkeä: jos Lähi-idässä jokin paikallinen suurvalta liittoutuu globaalin suurvallan kanssa, muodostuu siitä Yhdysvaltain kansallisten etujen kannalta uhka, joka pakottaa sotilaalliseen väliintuloon.
    Öljyn tynnyrihinta oli tuolloin noin 20 dollaria.
    Keväällä 2001 Rand Review`ssä kiinnitettiin huomiota neljään uhkaavaan kriisiin. Vakavin niistä koski Lähi-idän öljytuotantoa ja Saddam Husseinia, ”joka voi toimia joko sotilaallisesti […] tai vähentämällä Irakin öljyvientiä”.
    Samaan aikaan oli finanssimarkkinoita peukaloitu sallimalla taseiden ulkopuolisia yhtiöitä ja höllentämällä kirjanpitosääntöjä. Varoituksista huolimatta Bushin hallinto ei halunnut puuttua ongelmiin. Globalisaation keskeinen opinkappale oli, että rahat palautuvat vanhoille teollisuusmaille finanssimarkkinoiden kautta. Markkinoiden operaatiot olivat läpinäkymättömiä ja johtivat kasvaviin riskeihin. Ongelmien laajuudesta kieli ensimmäinen suuri finanssiskandaaliin energiayhtiö Enronin kaatuessa marraskuussa 2001.
    Öljyn tynnyrihinta oli noussut 40 dollariin.
    Maaliskuun 20. päivänä 2003 Yhdysvaltain johtama koalitio hyökkäsi Irakiin. Hyökkäys oli ennalta ehkäisevä operaatio Rand Corporationin esille nostaman kriisin välttämiseksi. Ennen hyökkäystä oli käyty laajamittaista ideologista sotaa siitä, onko Irakilla joukkotuhoaseita vai ei.
    Korkeasuhdanteen jatkuvuutta pidettiin yllä tukeutumalla dollarin asemaan kansainvälisenä valuuttavarantona ja valtavalla velkaantumisella. Bushin kahdeksan vuoden aikana Yhdysvaltain velkataakka kaksinkertaistui.
    Syksyllä 2007 finanssimarkkinoilla nähtiin ensimmäiset vakavat merkit järjestelmän toimimattomuudesta. Sen korjaamiseksi ei kuitenkaan tehty mitään. Tärkeintä oli pelastaa Yhdysvaltain talous levittämällä katteettomat arvopaperit mahdollisimman laajalle.
    Heinäkuussa 2008 öljyn tynnyrihinta oli 147 dollaria.
    Neljässä vuodessa suomalaisten kotitalouksien velat kasvoivat yli 60 prosenttia. Kunnallisvaalien alla valtiovarainministeri Jyrki Katainen vakuutti, että kaikki on kunnossa.
    Keväällä 2009 korttitalo hajosi ja maailmaa ryhdyttiin hallitsemaan poikkeuslaeilla.

Nils Torvalds
Kirjoittaja on allerginen kaiken maailman omahyväisyydelle.