Osakuntien ja muiden järjestöjen välillä vellonut vääntö järjestötilojen jaosta seuraavaksi kahdeksi vuodeksi on ratkaistu. Osakuntien kokonaistilat vähenevät, mutta vähemmän, mitä HYYn talousjohtokunta keväällä esitti.
    Helsingin ylioppilaskunnan hallitus päätti 25. syyskuuta pitämässään kokouksessa hyväksyä talousjohtokunnan uuden esityksen sellaisenaan. Esitystä oli muokattu keväisestä järjestöiltä kerätyn palautteen perusteella. Hallitukselle jätetyt viisi vetoomusta, kaksi lausuntoa ja yksi adressi eivät enää saaneet hallitusta muuttamaan järjestötilajakoa.
    Suurimmat muutokset tapahtuvat Uudella ylioppilastalolla. Ensi vuoden alusta lähtien kaikki Uuden osakuntatilat sijaitsevat Mannerheimintie 5:n A-rapussa.
    Kupolin aika ruotsinkielisen yhteisön kokoontumispaikkana loppuu. Kupolin saavat haltuunsa ”hipit”, eli punavihreästi suuntautuneet yhteiskunnalliset järjestöt.
    Uusi ruotsinkielisten osakuntien tila on Uuden neljännen kerroksessa. Siellä aiemmin majaillut Varsinaissuomalainen osakunta väistyy kuudenteen kerrokseen toimimaan yhdessä Savolaisen osakunnan kanssa.

    Uudessa järjestötilajaossa suositaan niin sanottuja klustereita. Pienien työhuoneiden sijaan toisiaan lähellä olevat ainejärjestöt sijoitetaan isoihin yhteisiin tiloihin. Esimerkiksi Uuden viidennen kerroksen järjestötiloista tulee humanististen ainejärjestöjen klusteri.
    Samalla HYYn hallitus löi lukkoon ylioppilaskunnan marraskuussa käyttöön vihittävän kolmannen ylioppilastalon tilat. Liisankadulla majailleet osakunnat eli Karjalainen osakunta, Kymenlaakson osakunta ja Wiipurilainen osakunta saavat aiemman suunnitelman mukaisesti uudet tilat Leppäsuon ylioppilastalolta. Luonnontieteiden ainejärjestöt saavat kolmannessa ylioppilastalossa omat klusterinsa.
    Uusi tilajako tulee aiheuttamaan vuodenvaihteessa melkoisen muuttorumban. Järjestöjen vuokrasopimukset päättyvät vuoden lopussa. Uuden tilajako astuu voimaan vuoden 2009 alusta.

Matti Markkola

”Olo on todella pettynyt ja surullinen”

Varsinaissuomalaisen osakunnan hallituksen jäsen Liisa Lähteenaho istuutuu kulmahuoneen kuluneelle sohvalle. Kulmahuoneen tauluissa entiset inspehtorit ja osakunnan kunniajäsenet valvovat paljon nähnyttä tilaa.
    ”Olo on todella surullinen ja pettynyt”, Lähteenaho huokaa tilapäätöksestä.
    VSO on Uuden ylioppilastalon vakioasukki. Osakunta on ollut samoissa neljännen kerroksen tiloissa talon valmistumisesta asti, peräti 97 vuotta. Jopa koko Uuden ylioppilastalon rakentaminen oli aikanaan VSO:n sihteerin Alina Mattsonin idea.
    ”Näihin tiloihin kerrostuu koko osakunnan 102-vuotinen historia.”
    Nyt VSO on määrätty muuttamaan yhteen Savolaisen osakunnan kanssa. Lähteenaho sanoo, että muuttoa ei osakuntalaisten keskuudessa vielä haluta myöntää todeksi. Lähteenaho harmittelee päätöksentekoprosessia, joka ei hänen mielestään mennyt reilulla tavalla.
    ”Vaikuttaa siltä, että tilajaossa liikaa vaikuttivat poliittiset ambitiot ja henkilökohtaiset kaunat. Järkiargumenteilla lopullista tilajakoa on osattu perusteltu todella vähän.”
    VSO:n tiloihin muuttavat ruotsinkieliset osakunnat ja muutama harrastusjärjestö.
    ”Toki hienoa, että tila säilyy jossain määrin osakuntakäytössä. Mutta jos tulee kodistaan häädetyksi, niin ensimmäinen ajatus no se, että ihan sama kuka sinne muuttaa.”
    Tällä hetkellä VSO:n leirissä mietitään, miten tehtyyn ratkaisuun voisi vielä vaikuttaa.
    ”Oikeustoimiakin on mietitty, mutta emme aio tehdä mitään hätiköityä. Jos joudumme muuttamaan, niin ainakin HYYn on maksettava meille huoneiston arvoa nostaneista remonteista merkittävä korvaus. Olemme pitänee tiloja vuosikymmeniä kunnossa. Viimeksi muutama vuosi sitten tehtiin suuri remontti, josta meille kuuluu iso korvaus.”

Matti Markkola

Mitä mieltä tilajaosta?

”Kevään lähtökohdat huomioon ottaen kompromissiin ollaan tyytyväisiä. Suurimmalle osalle järjestöistä löytyy tilat, joissa toimintaa pystytään jatkamaan. Osakunnille jää edelleen hyvin paljon enemmän tilaa kuin muille. Kupolin ja ruotsinkielisen tilan suhteenkin löydettiin Stefan Wallinin kuuluttama ”luova ratkaisu”.

Katri Korolainen-Virkajärvi
HYAL:n edustajistoryhmän varapuheenjohtaja, talousjohtokunnan jäsen

”Olemme hyvin pettyneitä päätökseen. Pelkään, että ensi kerralla kynnys ruotsin kielen kannalta vielä tuhoisampiin muutoksiin on paljon matalampi. On absurdia, että meidät siirretään meille sopivasta tilasta isompaan tilaan, ja sitten lykätään muita järjestöjä sinne mukaan, koska tila on vain meille liian iso. Tuntuu suorastaan rikolliselta, että meidät siirretään juuri sisarosakuntamme VSOn tiloihin, jotka ovat heille niin tärkeitä.”

Sara Estlander
Kuraattori, Åbo Nation