Haaste: Oikiksella ei ole varaa hankkia tarpeeksi kurssikirjoja. Olen etsinyt kaikkialta, mutta näyttää siltä, etten löydä työoikeuden tentin pääteosta mistään! Kuukausi tenttiin ja alan pikkuhiljaa pelätä, että jää koko tentti välistä. Enkä ole ainut. Nyt olisi Kummisedällä mahdollisuus tutustua tähän oikiksen perusongelmaan ja etsiä vuoden 2008 painos kirjasta Työsopimusoikeus.

Oikeustieteen opiskelija

Oikeustieteellisen tiedekunnan kirjastossa on Työsopimusoikeus-teosta kaksi kappaletta, joista toisen saa kahden vuorokauden kotilainaan ja toista ei saa viedä kirjaston ovista ulos lainkaan.
    Opiskelijakirjastossa teosta on 74 kappaletta, joista kaikki ovat lainassa. Varaajia on jonossa lähes saman verran.

Soitetaan kirjan tekijälle, työoikeuden professori Kari-Pekka Tiitiselle. Hänen mukaansa oikeustieteellisen tiedekunnan taloustilanne on niin huono, ettei sillä ole varaa hankkia isoja määriä kirjoja.
    “Kun taloustilanne oli parempi, kirjoja hankittiin enemmän. Ymmärrän, että opiskelijan kannalta on erittäin hankalaa, kun oppikirjoja ei ole käytettävissä riittävästi. Tämä toistunee vuosittain riippumatta siitä, onko tutkintovaatimuksiin kuuluva teos uusi vai painettu muutama vuosi aikaisemmin.”
    Antaisitko oman kirjasi lainaan?
    “Pidän pyyntöäsi varsin outona. Jos lainaisin oppikirjan yhdelle opiskelijalle, millä perusteella voisin kieltäytyä jatkamasta lainaustoimintaa, jos joku tai jotkut muut opiskelijat tai heidän
    ‘edustajansa’ sitä pyytäisivät.”

Soitetaan oikeustieteellisen tiedekunnan kirjastoon. Miksi kirjoja on niin vähän, suunnittelija Miia Koljonen?
    “Meillä on politiikka, että kurssikirjoja hankitaan ainakin kaksi tai korkeintaan kolme. Budjetti ei riitä useampiin kappaleisiin.”
    Lähetetään sähköposti oikeustieteellisen tiedekunnan juristeille: onko hyllyssänne Työsopimusoikeus-teosta, ja annatteko sen lainaan.
    Vajaasta 40:stä viestin vastaanottajasta kymmenkunta vastaa. Suurin osa valittelee, etteivät voi auttaa. Yksityisoikeuden professori Niklas Bruun ja nimettömänä pysyttelevä tutkija ovat poikkeuksia.
    He tarjoavat oman kirjansa lainaan.

Sami Takala