Ylioppilaslehti kysyy: Tilajako

T:Teksti:

Kokonaisvastaajamäärä: 986

1. Onko Uuden ylioppilastalon osakunnilla mielestäsi liikaa tilaa?

Kysymykseen vastanneet: 984

Ei: 56,7 %
On: 33,7 %
En osaa sanoa: 9,6 %

2. Käytkö usein Uudella?

Kysymykseen vastanneet: 984

Kyllä: 66,5 %
En: 33,5 %

3. Millaista toimintaa toivoisit Uudelle ylioppilastalolle?

“Samanlaista kuin aiemmin.”

“Monipuolista harrastusjärjestötoimintaa josta kaikille löytyy varmasti jotain pienen sisäpiirin oman olohuoneen tilalle.”

“Erilaisten järjestöjen hengailuiltoja; oman ainejärjestön bileitä, sitsejä, muita tapahtumia ja kokouksia; HYYn

ärjestämiä keskustelutilaisuuksia; kaikille HYYn jäsenille avoimia kahvilatilaisuuksia. Uudelle voisi perustaa kaikille avoimen kahvilatilan, jossa voisi vaikka hengailla ja lukea lehtiä.”

“Lisää mahdollisuuksia omille sitseille, oman opiskeluporukan teemallisia/hienompia pöytäjuhlia. Kunnon ruokaa, lisäksi sitten juhliminen.”

“Osakuntatoimintaa.”

“Uusi ylioppilastalo tulee säilyttää osakuntatalona, johon tarkoitukseen se alunperin on rakennettukin.”

“Osakunnat pois kokonaan. Dekadentteja reliikkejä. Ihmiset ovat siirtyneet ainejärjestöihin. Hyynkin on elettävä aikojen mukana.”

“Enemmän esittävää taidetta ja mielikuvituksellisempia bileitä kuin nykyiset, joissa juodaan haalarit päällä kaljaa ja kuunnellaan 90-luvun europophittejä tai suomirokkia.”

“Tasapuolisesti kaikenlaista. Järjestöt mahtuu ihan hyvin toimimaan osakuntien yhteyteen. Olen käynyt molempien tapahtumissa. Järjestöillekin on edullista, että osakunnat hoitaa tiloja.”

“Harrastusjärjestöjä! Aktivismia, ideologiaa, keskustelua, toimintaa!”

“Toivoisin tilan olevan pääasiallisesti osakuntien käytössä, jotka aidosti välittävät ja haluavat pitää Uutta ylioppilastaloa kunnossa. Toki myös harrastejärjestöille tulee antaa mahdollisuus käyttää tiloja esim. yhdessä osakuntien kanssa.”

“Perinteitä kunnioittavaa mutta samalla tässä hetkessä mukana olevaa – mielestäni Uuden tilat kuuluvat ennen kaikkea osakunnille.”

“Nykyinen toiminta on aivan mahtavaa! Uusi ylioppilastalo on ollut avoin toiminnalle koko opiskeluaikani. Musiikki, taide, keskustelut, sosiaaliset suhteet, juhlat Uudella ovat olleet opiskelijaelämäni suola!”

5. Kommentoi.

“Osakunnat ovat loistava foorumi saada ystäviä yli tiedekuntarajojen. Osakuntatoiminnassa tuntee olevansa lenkki pitkässä ketjussa. 91-vuotias isoäitini muistelee lämmöllä, miten jo ennen sotia pidettiin osakuntajuhlia ja kierrettiin osakunnasta toiseen. On tunnettava historiaa ymmärtääkseen nykyistä ja tulevaa, siksikin osakuntien tulee saada pitää nykyiset tilansa! Aine- ja harrastusjärjestöt ja osakunnat eivät ole toisilleen vastakkaisia, vaan toisiaan tukevia. Kaikilla on oma funktionsa ja yksi opiskelija voi olla kaikissa aktiivinen.”

“Osakunnilla on tosiaan liikaa tilaa Uudella! Eihän niillä ole edes niin paljon jäseniä, vaikka niillä on ylivoimaisesti HYYn parhaimpia tiloja käytössä.

“Ikävää, että ainejärjestöjen kateudessaan täytyy romuttaa osakuntien toiminta. Liittyisivät osakuntiin, jos haluavat näiden tiloihin. Itse olen toiminut aktiivisesti sekä ainejärjestössä että osakunnassa, enkä silti haluaisi viedä osakunnilta niiden tiloja.

“Tilajakokeskustelusta on aivan turhaan yritetty tehdä osakuntien ja ainejärjestöjen “sotaa”. Tilojen “uudisjaosta” hyötyvät ennen kaikkea harrastejärjestöt ja yhteiskunnalliset järjestöt, jotka saavat viimein toiminnan mahdollistavat tilat. Näin yhä useampi HYYn jäsen voi tulevaisuudessa toimia Uudella ylioppilastalolla.”

“Osakuntien asema on historiallinen muinaisjäänne, eikä niiden nykyinen toiminta anna syytä tilojen säilymiseen nykyisessä laajuudessaan.”

“Toteuttaakohan HYY tosissaan koko jäsenkuntansa tahtoa uusjaon myötä? Epäilen.”

“Itse en edes ole mikään osakuntaaktiivi, mutta ne kerrat, jolloin olen osakuntatoimintaan osallistunut, ovat olleet parhaita opiskeluun liittyviä meininkejä.”

“Uhmaikäiset lapset tässä vain haluavat kaataa vanhoja instituutioita kun eivät lainkaan ymmärrä, mistä on kyse.”

“Viimeinkin saadaan porvarillisen taantumuksen rippeet savustettua tiloistaan. Muuten olen sitä mieltä, että
osakunnat saisi kaikki lakkauttaa.”

“Osakunnat ovat pitäneet tiloja kunnossa usein omin rahoin, ja talkootöin. Miksei sille anneta arvoa?”

4. Opiskelualasi?

Kysymykseen vastanneet: 969

Biotieteet 5,7%
Humanistiset tieteet 24,4%
Kauppatieteet 1,5%
Lääketiede 5%
Maa- ja metsätieteet 7%
Matemaattis-luonnontieteelliset alat 26,5%
Oikeustiede 1,9%
Taideala 0,3%
Tekninen ala 4,2%
Teologia 3,8%
Valtiotiede 19,7%