1. Koetko voivasi tahtoessasi vaikuttaa EU-päätöksentekoon?
Kyllä 18,6%
Eos 11,9%
Ei 69,5%

2. Koen olevani EU-kansalainen.
Täysin eri mieltä 10,3%
Jokseenkin eri mieltä 19,9%
EOS 9,3%
Jokseenkin samaa mieltä 41,4%
Täysin samaa mieltä 19,1%

3. Koetko ymmärtäväsi EU:n päätöksentekojärjestelmän toimintaa?
En lainkaan 5,5%
Huonosti 41,7%
En hyvin enkä huonosti 27,4%
Hyvin 21,4%
Erittäin hyvin 4%

“Koen olevani EU-kansalainen vain silloin, kun olen seurassa, jossa on sekä EU-maiden kansalaisia että ihmisiä, jotka tulevat joko EU:iin kuulumattomista eurooppalaisista maista tai kokonaan Euroopan ulkopuolelta. Näin oli silloin, kun olin Ranskassa vaihdossa ja EU-maista tulleiden opiskelijoiden ei tarvinnut hankkia esimerkiksi oleskelulupia, vaan maahan saapuminen oli helppoa eikä vaatinut paljon byrokratiaa. Muuten en koe minkäänlaista eurooppalaista (EU:n) kansallistunnetta.”

“EU-päätöksenteko näyttäytyy näpertelynä pikkumaisten direktiivien kanssa, eikä suurhallinnollisena elimenä, joka sen kuuluisi olla.”

“En koe voivani vaikuttaa EU-päätöksentekoon, mutta en koe voivani vaikuttaa myöskään Suomen sisäiseen päätöksentekoon – paitsi ryhtymällä itse poliitikoksi. Ja niin voi päästä myös EU:ssa vaikuttamaan, mutta se vaikuttaa valitettavasti olevan ainoa keino.”

“Koen olevani suomalainen, en EU:n kansalainen. Tavallisessa elämässä EU:n olemassaoloa ei edes huomaa. EU:n jäsenvaltioilla ei paljonkaan ole yhteistä, on omituinen asia pakottaa henkistä yhtenäistämistä – pitäisi ottaa enemminkin irti erilaisuudesta.”

“EU:lla on ollut myönteinen vaikutus EU-maiden kansalaisten asettamisessa paremmin samalle viivalle muun muassa syrjimättömyyden, tasa-arvon, ympäristönsuojelun ja työelämän normien suhteen. Myös ulkopolitiikassa on hyvä, että EU:lla on yhtenäinen linja. Sillä tavoin voidaan suitsia oikeistolaisia äärihallituksia, joita EU:n alueella syntyy valitettavan usein.”

“Koen olevani jäsen EU:ssa, mutta silti en aivan ymmärrä, miten tämän päätöksenteko toimii. Pelottaa, että valta keskittyy vain päätöksentekoprosesseja ymmärtäville ja mikä pahinta, valta keskittyy maantieteellisesti epätasaisesti.”

“EU on hyvä asia, mutta sen toimintaa täytyisi vielä kehittää. Laajentuminen aiheuttaa unionille paljon ongelmia ja haasteita, samoin kuin jäsenvaltioiden tasapainoilu unionin ja oman valtion edun ajamisen välillä. EU on kuitenkin tuonut mukanaan paljon hyvää, esimerkkeinä euro, Erasmus ja vapaa liikkuvuus.”