Vaaratonta iskua ei ole. Slogan on syöpynyt jokaisen parikymppisen tajuntaan. Ainakin jokaisen, joka ala-asteella näki erikoissairaanhoitaja Timo Nuutisen väkivaltaluennon ja ne uhreista otetut kuvat, joita hän katsojille näyttää.
    Kasvatusalan asiantuntijat ovat montaa mieltä Nuutisen käyttämästä metodista. Mies on kehittänyt sen itse, arkijärkeä käyttäen.
    “Arvokasvatuksessa saa kyllä olla tunnekomponenttikin mukana”, psykologian professori emerita Lea Pulkkinen sanoo. “Mutta jos kuvat ovat todella raakoja, siitä voi seurata psykologinen torjunta koko asiaan.”
    Avainsana on tasapaino tunteisiin ja järkeen vaikuttamisen välillä.
    Sosiologi, erikoistutkija Kirsi Pohjolan mielestä väkivaltaisten kuvien näyttäminen osoittaa hieman huonoa makua.
    “Ei luoteta lasten omaan ajattelukykyyn ja siihen, että väkivaltaa voisi käsitellä rationaalisesti syyseuraus- suhteineen, vaan tarvitaan pavlovilainen tunnereaktio”, Pohjola kritisoi.
    Nuutisen itsensä mielestä epäreilua olisi jättää kuvat näyttämättä. Koska lapset joka tapauksessa pelaavat väkivaltaisia pelejä ja katsovat väkivaltaisia elokuvia, niiden rinnalla on voitava esittää myös todellisuutta ja todellisia seurauksia. Sekä Pulkkinen että Pohjola huomauttavat, etteivät ole nähneet Nuutisen luentoa eivätkä kuvia, joten he kommentoivat asiaa vain yleisellä tasolla.
    Nuutinen kertoo urastaan ja kuvistaan tämän lehden sivuilla 24-25. Päätä itse, mitä mieltä olet.

Päivi Ala-Risku