Teknillisestä korkeakoulusta (TKK) valtiotieteelliseen tiedekuntaan siirtynyt opiskelija kummastelee palautteen saannin vaikeutta yliopistolla. TKK:lla järjestetään usein tenttien jälkeen palautetilaisuuksia, valtsikassa ei. Miksi ei, valtiotieteellisen tiedekunnan opintoasiainpäällikkö Tuula Hakkola?
    Tämä vaihtelee. Jotkut opettajat järjestävät palautetilaisuuksia, mutta kokemus on, että opiskelijat eivät tule niihin.

Yliopiston kanslerin vahvistamassa johtosäännössä todetaan, että “tulosten julkistamisen yhteydessä on ilmoitettava, miten opiskelija voi tutustua opintosuorituksensa arvosteluun.” Pikainen ratsia ilmoitustauluilla paljastaa, että näin ei ole. Miksei?
    Jos opiskelija ei itse ymmärrä, että se on opettaja (jolta palautetta saa), niin onhan se hankalaa. Mutta tieto voidaan lisätä sinne.

Miksi johtosääntö sitten on olemassa, jos kyse onkin vain opiskelijoiden tyhmyydestä?
    En väitä, että kyse olisi opiskelijan tyhmyydestä, mutta ehkä johtosääntöä on tulkittu niin, että opiskelija osaisi ottaa yhteyttä opettajaan.

Miten opiskelijan kannattaa nykytilanteessa toimia, jos haluaa palautetta tenttisuorituksestaan?
    Jos palautetilaisuutta ei järjestetä, ainoa tapa on ottaa yhteyttä kuulustelijaan. Verkossa olevassa opinto-oppaassa on kunkin laitoksen kohdalla kerrottu opettajien yhteystiedot ja vastaanottoajat. Tuntiopettajilla tai dosenteilla ei ole vastaanottoja, mutta heidänkin yhteystietonsa löytyvät oppaasta.

Palautetta kaivannut opiskelija lähetti sähköpostia tentaattorille, joka lupasi vastata, mutta vastausta ei ole kuulunut puoleentoista kuukauteen. Kuinka nopeasti vastauksen olisi syytä tulla?
    Kohtuuaika olisi noin kaksi viikkoa.

Päivi Ala-Risku

Kerro Ylioppilaslehdelle maailman virheistä ja lähetä sähköpostia: posti@ylioppilaslehti.fi.