15 ehdolla HY:n rehtoriksi

T:Teksti:

Helsingin yliopiston (HY) keskusvaalilautakunta on vahvistanut rehtorin vaalin ehdokkaiksi 15 kandidaattia. Ehdolla ovat vararehtori, professori Johanna Björkroth, fysiikan professori Juhani Keinonen, oikeustieteellisen tiedekunnan dekaani, professori Jukka Kekkonen, maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan dekaani, professori Jukka Kola, teologisen tiedekunnan dekaani, professori Aila Lauha, matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan varadekaani, professori Markku Löytönen hammaslääketieteen professori Jukka Meurman, biotieteellisen tiedekunnan dekaani, professori Jari Niemelä, vararehtori, professori Hannele Niemi, valtiotieteellisen tiedekunnan dekaani, professori Hannu Niemi, matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan dekaani, professori Jukka Paakki, maailmanpolitiikan professori Heikki Patomäki, professori Matti Tikkanen, kansantaloustieteen professori Yrjö Vartia ja vararehtori, professori Thomas Wilhelmsson.

Rehtorin valitsee 130-jäseninen yliopiston kollegio, joka koostuu professoreiden sekä muun henkilökunnan ja opiskelijoiden edustajista. Vararehtorit kollegio nimittää rehtorin esityksestä 10.6. Uusi rehtoraatti aloittaa toimikauden elokuun alusta.

Rehtoriksi valittavalta vaaditaan, että hän on suorittanut tohtorin tutkinnon tai että hänet on nimitetty jonkin yliopiston professorin virkaan ja että hänellä on käytännössä osoitettu hyvä johtamistaito.

Ehdokkaiden vaalipaneeli pidetään torstaina 15.5. klo 16.00 alkaen yliopiston juhlasalissa. Tilaisuus on avoin kaikille asiasta
kiinnostuneille.