Tulenheimo vastaa Sailakselle

T:Teksti:

Valtiosihteeri Raimo Sailaksen kolumnit ovat onnistuneet herättämään Ylioppilaslehdessä korkeatasoista ja tervetullutta keskustelua, jota on ollut ilo seurata.
    Suomen parhaiten informoidun virkamiehen käsitys vihreiden ja vihertävien ihmisten näkemyksistä biopolttoaineista (Ylioppilaslehti 5/08) kaipaa kuitenkin tarkennusta.
    1960-70-lukujen vaihteessa, ns. ensimmäisestä ympäristöherätyksestä syntynsä saaneen, nykyisen poliittisen vihreän liikkeen keskeisin viesti on, että kaikessa päätöksenteossa on aina huomioitava päätösten yhteiskunnalliset ja ympäristöön kohdistuvat oheisvaikutukset.
    2000-luvun olennaisin poliittinen kysymys on, kuinka energiaa tulevaisuudessa tuotetaan. Vihreät ovat yhtäältä toivottaneet helpottuneina tervetulleeksi, mutta toisaalta huolestuneina seuranneet ns. toisen ympäristöherätyksen (2006-07) vaikutuksia energiakeskusteluun.

Ympäristön nimissä perustellaan usein esityksiä, joiden ympäristövaikutukset ovat jopa päinvastaisia kuin perustelut antavat ymmärtää. Näin on osittain tapahtunut myös biopolttoaineiden kohdalla: väärin tuotettuina ne ovat kaikkea muuta kuin ratkaisu itse ongelmaan – energiantuotannon aiheuttamien moninaisten haittavaikutusten vähentämiseen ja energiankulutuksen jatkuvan kasvun hidastamiseen.
    Kestävä energiatalous edellyttää energiatehokkuutta, energiansäästöä, uusiutuvien energialähteiden käytön lisäämistä – ja kaikkien energiapäätösten vaikutusten kokonaisvaltaista arviointia niin yhteiskunnan kuin ympäristönkin kannalta.
    Poliitikkojen on tehtävä ikävät, mutta välttämättömät päätökset, joiden hyvät ja huonot puolet käyvät suurelle yleisölle usein ilmi vasta kauan päätöksenteon jälkeen.
    On hienoa, että myös korkean tason virkamiehet viimeinkin osallistuvat keskusteluun päätöksenteon ympäristövaikutuksista. Heidän on pidettävä huoli, että poliitikoilla on etukäteen tiedossaan päätöstensä kaikkinaiset, pitkän aikavälin vaikutukset. Poliitikoille jää vastuu siitä, että he huomioivat kaikki nämä asiat varsinaisia päätöksiä tehdessään.

Martti Tulenheimo
HYYn Vihreät – De Gröna vid Hus