Helsingin yliopiston (HY) nykyisestä rehtorista Ilkka Niiniluodosta tullee yliopiston seuraava kansleri. Niiniluoto voitti 10.4. pidetyn kanslerinvaalin selvästi. Virallisesti kanslerin nimittää tasavallan presidentti kevään aikana.
    Uudessa tehtävässään Niiniluoto pitää tärkeänä – erityisesti nyt yliopistolakia uudistettaessa – HY:n kanslerin oikeutta osallistua valtioneuvoston istuntoihin, kun siellä käsitellään yliopistoa koskevia asioita. Hän haluaa säilyttää oikeuden myös lakimuutoksen jälkeen.
    “Se tukisi yliopiston autonomiaa Suomessa”, Niiniluoto sanoo.
    Autonomian vuoksi hän myös kannattaa HY:n muuttumista lakimuutoksessa säätiön sijaan julkisoikeudelliseksi laitokseksi.
    “Säätiössä valtio ja yksityisen rahan sijoittajat nimittävät hallituksen jäsenet. Se on vastoin yliopistojen perustuslaillista autonomiaa. Julkisoikeudellisena laitoksena yliopisto itse valitsee hallituksensa.”

Nykyinen kansleri Kari Raivio tuli tunnetuksi opintosetelimiehenä. Mitä mieltä Niiniluoto on opetuksen maksullisuudesta?
    “Olen kannattanut maksutonta opetusta suomalaisille opiskelijoille.”
    Jos EU:n ulkopuolisille opiskelijoille asetetaan lukukausimaksut, tarvitaan Niiniluodon mukaan stipendijärjestelmä.
    Kansleriehdokkaista äänesti professoreista, opiskelijoista ja muusta yliopiston henkilökunnasta koostuva kollegio. Niiniluoto sai vaalissa 94 ääntä, vararehtori Hannele Niemi 42 ääntä ja vararehtori Thomas Wilhelmsson 36 ääntä.
    Presidentti voi nimittää kansleriksi kenet vain ehdokkaista, mutta on perinteisesti valinnut tehtävään vaalin voittajan. Uusi kansleri aloittaa viisivuotiskautensa kesäkuun alussa, jolloin Raivio jää eläkkeelle.

Kuva Veikko Somerpuro