Helsingin yliopiston ylioppilaskunta (HYY) ja Turun yliopiston ylioppilaskunta (TYY) tarjoavat sihteeristölleen mahdollisuuden muuttaa määräaikaiset työsuhteensa vakinaisiksi. Muutos on seurausta työtuomioistuimen helmikuussa antamasta ennakkopäätöksestä.
    Sen mukaan Suomen ammattikorkeakouluyhdistyksen opiskelijoiden liiton (SAMOK) sihteerien työsuhteiden määräaikaisuudelle ei ole perusteita, koska työ on pysyväisluontoista, eikä sen tekeminen edellytä tiettyä ikää.
    Määräaikaisilla työsuhteilla pyörivissä ylioppilaskunnissa on viime viikkoina selvitetty, miten työtuomioistuimen päätös vaikuttaa niihin. Samalla on kartoitettu virassa olevan sihteeristön haluja työsuhteidensa vakinaistamiseen.
    HYY ja TYY tekivät ensimmäisinä ylioppilaskuntina päätöksen vakinaisten työsuhteiden tarjoamisesta sihteereilleen.
    “HYY:n kahdeksalle toimintasihteerille on tarjottu mahdollisuutta vakinaistaa työsuhteensa niin halutessaan”, kertoo HYY:n pääsihteeri Arto Aniluoto.
    “On myös sovittu, että kaikki saavat miettiä kaksi viikkoa, mitä haluavat tehdä. Muutokseen liittyy myös pieniä työehtoihin liittyviä sovelluksia, esimerkiksi palkkauksen suhteen. Työnantajalle on tärkeää myös aidosti markkinoida, että myös määräaikainen työskentely on edelleen mahdollisuus.”

TYY:n pääsihteeri Katja Sauvola kertoo ylioppilaskunnan konsultoineen työnantajaliittoa ennen vakinaistamispäätöksen tekemistä.
    “Signaali oli, että SAMOK:lle kohdistetut vaatimukset koskevat myös ylioppilaskuntia.”
    Sauvola ei osaa vielä sanoa, kuinka moni TYY:n viidestä sihteeristä haluaa vakinaistaa työsuhteensa.
    “Suhteellisen nopeita ratkaisuja tässä kuitenkin pitää tehdä.”
    Suomen ylioppilaskunnan liitto (SYL) ei ole vielä päättänyt oman sihteeristönsä vakinaistamisesta tai mahdollisesta vakinaistamisiin liittyvästä kannanotosta.
    “Ei ole päätetty, antaako SYL jonkinlaisen betonoidun ohjeistuksen työsuhdeasiasta. Se, mitä SYL päättää oman sihteeristön työsuhteista on kuitenkin jonkinlainen esimerkki ylioppilaskunnille”, sanoo SYL:n puheenjohtaja Tuomas Telkkä.
    SYL:ssa on kuusi toimintasihteeriä.
    “Olemme puhuneet, että teemme omaa henkilöstöämme koskevat päätökset kevään aikana.”

Kuva Stina Salin