1. Tulisiko ylioppilaskuntien automaatiojäsenyydestä mielestäsi luopua?

Kyllä 19,6 %
Ei 62,2 %
Eos 18,2%

2. Maksaisitko ylioppilaskunnan jäsenyydestä, mikäli se ei olisi pakollista?

Kyllä 53,9 %
En 22 %
Eos 24,1 %

3. Maksaisitko ylioppilaskunnan jäsenyydestä, mikäli se ei olisi pakollista ja mikäli jäsenenä saisit parempia palveluja ja etuja kuin opiskelijat, jotka eivät kuuluisi ylioppilaskuntaan?*

Kyllä 91,3 %
En 1,8 %
Eos 6,9 %

4. Onko ylioppilaskunnan jäsenyydestä mielestäsi ollut sinulle henkilökohtaista hyötyä?

Kyllä 80,3 %
Ei 9,9 %
Eos 9,8 %

5. Miten tärkeinä pidät seuraavia ylioppilaskunnille annettuja tehtäviä?

”Ylioppilaskunnan automaatiojäsenyydelle on historiallisia perusteita, ja se osaltaan pitää ylioppilaskuntaa aktiivisena toimijana yhteiskunnassa. Mielestäni tästä ei pitäisi luopua. Ammattikorkeakouluissa ei ole näin ja se kyllä näkyy toiminnan hajanaisuutena. Mikäli jäsenistä osalla on sellainen tunne, että he eivät saa rahoillensa vastinetta, niin sitten vaan edarivaaleihin ehdokkaaksi ja muuttamaan asioita.”

”Etujärjestöön kuulumisen ei pitäisi olla pakollista. Ja jos se on pakollista, niin etujärjestön pitäisi olla täysin poliittisesti sitoutumaton, mitä se ei tällä hetkellä ole. Pakollisen etujärjestöjäsenyyden ei tule sitoa aatteelliseen politiikkaan, vaan ainoastaan tavalliseen etujärjestötoimintaan vailla puuttumista politiikan kysymyksiin, jotka eivät koske opiskelijan etuja.”

”Ylioppilaskunnan jäsenmaksu on mielestäni perusteltu, koska opiskelu Suomessa on muuten ilmaista. Tällä tavoin turvataan pitkällä tähtäimellä opiskelijoiden ja tulevan työntekijäpolven hyvinvointi eikä opiskelijoiden etua päästä unohtamaan päätäntäelimissä.

Toisaalta en ole aivan tietoinen, mihin kaikkeen maksamani rahat menevät, joten olisi hyvä tiedottaa selkeästi esimerkiksi ylioppilaskunnan kulurakenteen pohjalta, kuinka monta prosenttia opiskelijan maksamista rahoista menee mihinkin tehtävään. Tämä antaisi hyvät perustelut maksulle.”

”Etuja, joita meillä nyt on ylioppilaskuntien työn takia, kaikki pitävät itsestään selvyytenä. Ilman pakkojäsenyyttä näitäkään ei varmaan olisi kyetty saavuttamaan.”

”Edunvalvontatehtävä on niin tärkeä, että sitä ei saa vaarantaa automaatiojäsenyydestä luopumisella. HYY:n tämänhetkinen toiminta, jossa rahaa syydetään bileisiin ynnä muihin, on omiaan syömään automaatiojäsenyyden perustaa – valitettavasti.”