Automaatiojäsenyydestä luopuminen selvitettiin Ruotsissa

T:Teksti:

Ruotsin hallituksen nimittämä selvitysmies Erland Ringborg ehdottaa, että valtio rahoittaisi jatkossa ylioppilaskuntien toiminnan suoralla tuella. Ylioppilaskuntien pakolliset jäsenmaksut poistuvat Ruotsissa näillä näkymin vuonna 2010.
    Helmikuun puolivälissä julkistetun selvityksen mukaan ruotsalaiset ylioppilaskunnat saisivat valtiolta 310 kruunua vuodessa jokaista täysipäiväistä opiskelijaa, ei vain jokaista ylioppilaskunnan jäsentä kohden. Rahoilla on tarkoitus taata, että ylioppilaskunnat voivat jatkossakin valvoa kaikkien opiskelijoiden, eivätkä ainoastaan ylioppilaskuntien jäsenten, etua.

Ylioppilaskunnilla olisi selvityksen mukaan myös jatkossa oikeus ja vastuu nimittää opiskelijaedustajat yliopistojen ja korkeakoulujen hallintoelimiin. Sen sijaan vastuu opiskelijoiden sosiaalisista palveluista, kuten oikeusavusta, työelämäyhteyksistä ja opiskelijoiden terveyden edistämisestä siirtyisi yliopistojen vastuulle.
    “Ehdotuksessa on ymmärretty hyvin ylioppilaskuntien tärkeä rooli opiskelijoiden vaikutusmahdollisuuksien takaajana niin koulutusta kuin opiskelijoiden tilannettakin koskevissa kysymyksissä”, sanoo Ruotsin ylioppilaskuntien liiton SFS:n puheenjohtaja Elin Rosenberg.
    Hän vaatii kuitenkin, että opiskelijoiden vaikutusmahdollisuudet kirjataan myös jatkossa lakiin ja että valtion ylioppilaskunnille jakama tuki on korvamerkittyä.
    “Opiskelijoiden vaikutusmahdollisuuksia ei pidä asettaa vastakkain opetusresurssien tai opintopaikkojen kanssa.”
    Opetusministeri Lars Lejonbårg totesi 13.2. että uudistus rahoitetaan muun muassa vähentämällä korkeakoulujen sisäänottoa noin 1 100 opiskelijalla.