Yliopistoliikunnassa kytee kapina. Syynä ovat ryhmäliikuntaa vetävien ohjaajien työehdot. Yliopistoliikunta ei maksa ohjaajille korvausta sairausajalta, ja ohjaajien lisä sunnuntaityöstä on vain 35 prosenttia.
    Työlain lähtökohtana on, että työnantaja maksaa sairausajan palkkaa vähintään yhdeksältä ensimmäiseltä sairauslomapäivältä. Sunnuntaikorvaus taas on vähintään tuplapalkka arkiansioihin verrattuna. Sopimuksella työntekijän asemaa voidaan joissain tapauksissa kuitenkin heikentää.
    “Ohjaajamme työskentelevät samoin ehdoin kuin yliopiston muut sivutoimiset tuntiopettajat. Heille maksetaan tehdyistä tunneista, eikä heille kuulu korvausta sairausajalta. Tästä olemme saaneet ohjeistuksen yliopiston henkilöstöhallinnolta”, perustelee Yliopistoliikunnan liikuntajohtaja Mika Suikki .
    Helsingin yliopistossa (HY) antoi sivutoimista tuntiopetusta viime vuonna 4 268 henkilöä. Heistä noin sata oli Yliopistoliikunnan ohjaajia.

Yliopiston henkilöstöasiainpäällikkö Jaana Sirkiä sanoo, että HY noudattaa samaa käytäntöä kuin muutkin Suomen yliopistot.
    “Valtion virka- ja työehtosopimus ei koske sivutoimisia tuntiopettajia, ja siksi heitä eivät koske sopimuksessa mainitut edut. Tietenkin on kurjaa, jos liikunnanohjaajille ei ole selostettu heitä palkattaessa, mitä etuja heille kuuluu ja mitä ei”, Sirkiä sanoo.
    “Asia näyttää menevän lain ja virkaehtosopimuksen mukaisesti. Silti yliopiston menettely on moraalisesti arveluttava”, toteaa Erityisalojen toimihenkilöliiton ERTO:n kehittämispäällikkö Erkki Haarala .
    “Liikunnanohjaajien asema on eri kuin yliopiston vierailevien luennoitsijoiden, joilla on usein joku muu päätoimi. Liikunnanohjaajalle kyse on elannosta. Miten käy elannon, jos ohjaaja loukkaa itsensä pariksi kuukaudeksi eikä saa sairausajan palkkaa?”
    Osa liikunnanohjaajista kuuluu ERTO:on. Iso osa ohjaajista ei kuitenkaan kuulu mihinkään ammattiliittoon, eikä alalla ole yleistä työehtosopimusta.

Ongelmia on ollut myös yksityisissä liikuntayrityksissä. Haaralan mukaan osa yrityksistä maksaa asianmukaiset korvauk set, mutta osa välttää korvaukset laillisesti sopimuskikkailulla ja osa rikkoo räikeästi lakia.
    “Kahdessa liikuntayrityksessä jäsenemme ovat haastaneet työnantajan oikeuteen sunnuntaikorvauksista. Molemmat tapaukset voitti työntekijä.”
    Monen muunkin liikunnanohjaajan pinna on kireällä.
    “Kyse on siitä, haluavatko työnantajat, että liikunnanohjausta voi tehdä ammattimaisesti vai suhtautuvatko he meihin harrastelijoina”, sanoo sekä Yliopistoliikunnalle että yksityisille yrityksille työskentelevä liikunnanohjaaja. Tuntiensa menettämisen pelossa ohjaaja haluaa pysyä nimettömänä.

Opiskelijat haluavat lisää tanssia Yliopistoliikuntaan

Neljä opiskelijaa viidestä on tyytyväinen Yliopistoliikunnan palveluihin, kertoo Ylioppilaslehden kysely. Erityisen tyytyväisiä vastaajat ovat ryhmäliikunnan lajivalikoimaan ja ohjaukseen.
    Liikuntamaksua lähes kaikki eli 85 prosenttia vastanneista pitää kohtuullisena.
    Eniten kritiikkiä Yliopistoliikunta saa tanssituntien vähäisyydestä, lisämaksuista ja varausjärjestelmän ongelmista.
    Ylioppilaslehden kyselyyn vastasi 1 063 yliopisto-opiskelijaa pääkaupunkiseudulta. Kyselystä tiedotettiin opiskelijajärjestöjen sähköpostilistojen kautta.
    Vastaajajoukko koostui pääosin Yliopistoliikunnan aktiivisista asiakkaista. Yli 56 prosenttia vastaajista kertoo käyvänsä Yliopistoliikunnan ryhmätunneilla viikoittain. Kampuksensa kuntosalilla treenaa viikoittain reilu kolmannes vastaajista.

Yliopistoliikunnan liikuntajohtaja Mika Suikki ei ole yllättynyt kyselytuloksista.
    “Samanlaisia vastauksia olemme saaneet omissa asiakaskyselyissämme. Tyytymättömyys ryhmäliikunnan määrään johtuu todennäköisesti osittain siitä, että olemme vähentäneet jatkotason kursseja ja lisänneet perustason tunteja. Tämä on tietoinen valinta, sillä haluamme tarjota ensisijaisesti palveluita vähemmän liikunnallisesti lahjakkaille.”
    Vastaajien toivomaa tanssituntien lisäämistä Suikki pitää mahdollisena. Seuraavan kerran Yliopistoliikunta uudistaa kurssitarjontansa elokuussa.
    Ensi syksyksi Suikki lupaa parannusta myös nettisivujen varausjärjestelmään. Nykyisin varaus tyssää verkossa välillä siihen, ettei järjestelmä pysty näyttämään käyttäjän haluamaa tuntia.
    “Uusimme nettisivujen järjestelmän kesän aikana. Sivuista tulee selkeämmät ja vakaammat.”
    Järjestelmäuudistuksen myötä Yliopistoliikunta aikoo myös rajoittaa nykyistä tiukemmin sitä, kuinka monelle tunnille asiakas voi ilmoittautua.
    “Nykyisin moni himovaraaja varaa paljon enemmän tunteja kuin mille hän aikoo mennä ja peruu sitten varauksensa paria tuntia ennen liikuntatuntia.”
    Tarkemmin Suikki ei vielä osaa rajoituksista kertoa.

Janne Salomaa
Kuva Stina Salin