Opiskelija-asuntoja Helsinkiin

T:Teksti:

Helsingin kaupunginvaltuusto linjasi asumisen ja rakentamisen tavoitteista vuoteen 2017 asti keskustellessaan Maankäytön ja asumisen toteuttamisohjelmasta.
    Opiskelija-asumisen tavoitteiksi asetettiin, että opiskelija-asuntoja rakennetaan vähintään 100 vuodessa. Tämä oli myös vihreän valtuustoryhmän tavoite ohjelmasta käydyissä neuvotteluissa. Opiskelija- ja nuorisoasunnoille varataan tontteja vuosittain keskimäärin 10 % valtion tukemasta vuokra-asuntotuotannosta.
    Lähivuosina Helsingissä vapautuu merkittäviä alueita satamien siirtyessä Vuosaareen. Kaikille näille alueille, kuten Jätkäsaareen, Hernesaareen, Kruunuvuorenrantaan ja Sörnäistenrantaan täytyy tulla uusia opiskelija-asuntoja.
    Ohjelmaan kirjattiin vihreiden aloitteesta, että asemakaavoihin voidaan lisätä määräykset tonttikohtaisista polkupyöräpaikkojen vähimmäismääristä. Nämä paikat voisivat olla piharakennuksissa olevia turvallisia pyöräpaikkoja. Tärkeintä on, että jatkossa pyöräilijöiden tarpeet otetaan Helsingissä huomioon myös rakentamisessa ja yhdyskuntasuunnittelussa eurooppalaisten mallien mukaan.

Elina Moisio
kaupunginvaltuutettu, kaupunginhallituksen jäsen (vihr.)