Artikkelissa “Kahden kerroksen osakuntia” (Ylioppilaslehti 18/2007) annetaan virheellinen kuva osakuntien taloudellisista sidoksista niiden perustamiin ylioppilasasuntosäätiöihin. Artikkelin kirjoittaja samastaa virheellisesti ylioppilasasuntosäätiöt osakuntien kanssa ja antaa ymmärtää, että asuntosäätiöiden omaisuus olisi jollain tavalla laskettavissa osakuntien varallisuudeksi. Todellisuudessa kuitenkin mainitut asuntosäätiöt ovat itsenäisiä oikeushenkilöitä, jotka harjoittavat yleishyödyllistä opiskelija-asuntolatoimintaa. Osakunnilla ei ole suoraa määräysvaltaa säätiöiden taikka niiden omaisuuden suhteen. Osakuntien oma varallisuus onkin todellisuudessa vain pieni murtoosa siitä, mitä artikkelin laskelmissa yritetään väittää.
    Tästä johtuen myöskään kirjoittajan tekemät päätelmät osakuntien välisistä varallisuuseroista sekä väitetty jako rikkaisiin ja köyhiin osakuntiin eivät kirjoittajan esittämässä muodossa pidä paikkaansa. Käytännön tasolla osakunnat ovat keskinäisistä kokoeroistaan huolimatta huomattavan samankaltaisia.

Markus Miettinen
Puheenjohtaja
Osakuntien yhteisvaltuuskunta – Nationernas samdelegation