YTHS lähettää uusille opiskelijoille terveystarkastuskutsun yhteydessä terveyskyselyn. Siinä pyydetään muun muassa arvioimaan, kuinka myönteisenä/ ongelmallisena vastaaja kokee ”kontaktin luomisen vastakkaiseen sukupuoleen”. Olettaako YTHS kaikkien olevan kiinnostuneita nimenomaan vastakkaisesta sukupuolesta, terveyspalvelupäällikkö Hannele Kari?
    Olemme kiusallisen tietoisia siitä, että lomakkeessa on vanhanaikainen kysymys. Meillä on ollut vuodesta 2004 asti työn alla terveystarkastushanke, jonka valmistuessa terveyskyselyn koko lomakepohja tulee muuttumaan. Siirrymme sähköiseen kyselyyn. Uusi järjestelmä pilotoidaan ensin Otaniemessä ja se valtakunnallistuu vuonna 2009. Sen valmistumista odotellessa emme ole lähteneet laatimaan väliaikaista lomakepohjaa. Tällä hetkellä YTHS:n kuudellatoista terveysasemalla on kaikilla hieman erilaiset kyselyt.

Miten kyseinen kohta on ilmaistu uudessa lomakepohjassa?
    Kysymykset ovat aivan toisen tyyppisiä, joten suoraan tuollaista kysymystä siinä ei ole. Sähköisessä lomakkeessa on paremmin huomioitu yksilölliset tilanteet, ja sen perusteella vastaajia seulotaan juuri heidän tarpeidensa mukaiseen tapaamiseen.

Onko nykyisestä lomakkeesta tullut palautetta?
    Sekä OVI (Opiskelijavinokkaat) että muut opiskelijat ovat antaneet palautetta. OVI:lta tuli muitakin ajatuksia, muun muassa siitä, miten vastaanottotoimintaa voisi kehittää ja henkilökuntaa kouluttaa ymmärtämään seksuaalista monimuotoisuutta. Keväällä tuleekin olemaan valtakunnallinen seksuaaliterveyden koulutustilaisuus yleislääkäreille ja terveydenhoitajille. Yksi aihe siinä on seksuaalisen monimuotoisuuden kohtaaminen terveydenhuollossa.

Elina Loisa

Kerro Ylioppilaslehdelle maailman virheistä ja lähetä sähköpostia: posti@ylioppilaslehti.fi