Kahden kerroksen osakuntia

T:Teksti:

Aloittelevan opiskelijan kannattaisi harkita kahdesti, mihin osakuntaan liittyy. Ainakin, jos osakunnaltaan toivoo myös muuta kuin kotikontujen murretta ja hilpeitä harrastuksia. Osakuntien varallisuuksissa ja niiden opiskelijalle tarjoamissa eduissa kun on huomattavia eroja.
    Hämäläisen ja Satakuntalaisen osakunnan, pohjalaisten osakuntien sekä Nylands Nationionin kunkin omaisuus on useita miljoonia. Pääosan siitä muodostavat kunkin osakunnan omat talot, Hämäläisillä ja Satakuntalaisilla Kampissa, Pohjalaisilla eduskuntatalon vieressä ja Nylands Nationilla Kasarmitorin laidalla.
    Osakuntatalot rakennettiin aikanaan laitakaupungille. Nykyisin ne sijaitsevat keskustassa ja tuottavat ulkopuolisille vuokrattuna mittavia voittoja. Hämäläisen osakunnan omaisuutta hallinnoiva Hämäläisten ylioppilassäätiö teki vuonna 2006 tulosta yli 370 000 euroa. Pohjalaisten osakuntien ravintolayritys Oy Botta Ab yli 400 000 euroa.
    Vertailuna, esimerkiksi HYY myöntää suoraa rahallista tukea kaikille järjestöille yhteensä 170 000 euroa vuodessa.

Oikeaan osakuntaan kuulumisesta voi olla opiskelijalle todellista etua esimerkiksi asuntoa hankkiessa.
    Rikkaimmilla osakunnilla on yhdessä muiden osakuntien kanssa isoja asuntoloita Vallilassa, Pohjois-Haagassa ja Puistolassa. Hämäläiset tarjoavat asunnon noin 750 opiskelijalle, pohjalaiset osakunnat taas omistavat 340 erikokoista asuntoa.
    Hämäläisillä on lisäksi pelkästään osakuntalaisille suunnatut kirjasto ja ravintola. Eikä unohtaa pidä kaikkien osakuntalaisten jatkuvassa käytössä olevaa kesähuvilaa Oitissa.
    Myös keskikastin osakunnat Savolainen, Karjalainen, Keskisuomalainen ja Wiipurilainen osakunta omistavat kukin useita kymmeniä asuntoja. Ruotsinkielisillä osakunnilla (Åbo, Vasa, Östra Finlands ja Nylands Nation) on yhteinen toistasataa asuntoa Arabianrannasta ja Vallilasta omistava säätiö.
    Yhteensä osakunnat omistavat siis Helsingistä hiukan alle 1 200 asuntoa, joiden vuokrat noudattelevat yleensä Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiö Hoas:n edullista linjaa. Nämä, stipendirahastot ja rikkaimpien osakuntien keskustakiinteistöt nostavat kaikkien osakuntien yhteenlasketun omaisuuden vähintäänkin yli sataan miljoonaan euroon.
    Suurimmalla osalla osakunnista on lisäksi rahastoituna huomattavia määriä omaisuutta erilaisiin stipendi- ja tukirahastoihin. Nylands Nation jakaa vuosittain stipendejä ja apurahoja yhteensä 175 000 euron edestä ja Pohjois-Pohjalainen lähes 40 000 euron. Sekä asuntoja että stipendejä useimmat osakunnat jakavat ennen kaikkea aktiivisille jäsenilleen.

Osakunnista köyhimmiksi ovat jääneet ne, jotka ovat eronneet rikkaammasta emäosakunnasta huonoon aikaan. Eteläsuomalainen osakunta ei omista yhtään asuntoa, myöskään Kymenlaakson osakunnalla ei omien sanojensa mukaan ole “juurikaan asuntoja eikä hirveästi rahaa”. Ero täyden palvelun Hämäläis-osakuntaan on melkoinen.
    Ylioppilaskunta myöntää avustuksiaan osakunnille kuten muillekin järjestöille. Avustukset ovat melko vaatimattoman kokoisia (650-2 300 €) verrattuna osakuntien omiin budjetteihin, mutta samassa luokassa muiden järjestöjen kanssa.
    Järjestön varallisuus ei vaikuta HYY:n myöntämän tuen määrään. Näin ollen rikas Pohjois-Pohjalainen ja suhteessa rutiköyhä Kymenlaakson osakunta saivat viime vuonna suunnilleen saman verran avustusta, noin 1 500 euroa.

Veikko Eranti
Kuva Emma Laiho