Ylioppilaslehden kyselyyn vastasi marraskuun alussa 1876 Helsingin yliopiston opiskelijaa. Kysely lähetettiin heille opiskelijajärjestöjen tiedotuksen kautta.

1. Mikä on mielestäsi sopiva kesto siviilipalvelukselle?*

Pidempi kuin nykyinen (13kk) 4,7 %

Nykyinen (13 kk) 11,3 %

12 kk (hallituksen ehdotus) 21,7 %

9 kk (keskimääräinen varusmiesaika) 42,8 %

Lyhyempi kuin 9 kk 15,7 %

Joku muu 3,8 %

2. Miten suomalaista maanpuolustusjärjestelmää pitäisi mielestäsi kehittää?

Nykymallinen asevelvollisuus, jossa vaihtoehtoina ovat varusmiespalvelus tai siviilipalvelus, on toimiva ratkaisu. 21,3 %

Siirtymällä vapaaehtoiseen asepalvelukseen 27,5 %

Siirtymällä palkka-armeijaan 8,1 %

Siirtymällä valikoivaan asevelvollisuuteen (esimerkiksi arpomalla). 2,6 %

Siirtymällä kaikille, myös naisille, pakolliseen kansalaispalvelukseen (sisältäisi aseellisen palveluksen tai vaihtoehtoisesti siviilikriisinhallintaan keskittyvän palveluksen). 18,5 %

Siirtymällä järjestelmään, jossa asepalveluksen vaihtoehto olisi palvelus sosiaali- ja terveydenhuollon piirissä.** 18%

Eos 4,1 %

*Hallitus on esittänyt siviilipalveluksen lyhentämistä 13 kuukaudesta vuoteen. Toteutuessaan uudistukset tulevat voimaan vuoden 2008 alusta.
** Puolustusvoimain komentaja Juhani Kaskeala on esittänyt muun muassa Saksassa käytettävää vaihtoehtoa harkittavaksi myös Suomessa.

“13 kuukautta on kohtuuttoman pitkä aika. Mieheni on menossa sivariin ensi vuonna, ja se tarkoittaa tosi tiukkaa taloutta yli vuodeksi. Emme myöskään voi suunnitella perheen yhteisiä lomia yli vuoteen.”

“Siviilipalveluksen lyhentämisestä keskusteltaessa tulisi huomioida sivarin todellinen työmäärä varusmiespalvelukseen verrattuna. Kahdeksan tunnin työpäivät vain arkipäivinä on huomattavasti vähemmän kuin armeijassa, jossa palvelusaika on yleensä vähintään kaksitoista tuntia, eikä iltavapaillakaan juuri ole mahdollista lähteä kotiin, jos ei asu aivan varuskunnan lähellä. Lisäksi palvelusta on usein myös viikonloppuisin.”

“Keskustelussa siviilipalveluksen pituudesta nousee usein esiin, että siviilipalvelus on kohtuuttoman pitkä, sillä se on pisintä (tai keskustelussa useammin lyhintä) varusmiespalvelusaikaa pidempi. Ottamatta kantaa kohtuullisuuteen, tässä unohtuu että kyseessä on rangaistus. Sillä siitähän käsittääkseni lähdetään liikkeelle, että odotusarvoisesti varusmiespalvelus suoritetaan.”

“Olisi tärkeää muuttaa myös armeijan “sisältöä” järkevämmäksi, nöyryyden opetuksen, vanhoilla pyssyillä yms. pelleilyn voisi vaihtaa järkevään kriisinhallinnan ym. tarvittavien taitojen kouluttamiseen.”

“Nykyinen sivariaika on rangaistuksenomainen. Oleellisempaa kuin pohtia kestoa olisi kuitenkin lähestyä asiaa koko järjestelmän näkökulmasta: Miksi sivari on olemassa? Miksi asepalvelus on olemassa? Mitä niillä haetaan ja palvelevatko ne tarkoitustaan? Yleisen hyvinvoinnin kannalta järjestelmä, jossa kaikki joutuisivat kansalaispalvelukseen, voisi olla järkevä. Yksi kansalaispalveluksen muoto voisi olla aseellinen palvelus.”