1. Oletko tyytyväinen saamaasi korkeakouluopetuksen laatuun?
Kyllä 60,6 %
En 27,2 %
En osaa sanoa 12,1 %

2. Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä?
Opettajilta saa riittävästi palautetta.
Täysin samaa mieltä 3,9 %
Jokseenkin samaa mieltä 25,7 %
Ei samaa eikä eri mieltä 10,4 %
Jokseenkin eri mieltä 43,3 %
Täysin eri mieltä 16,6 %

Useimmat opettajistani ovat kyvykkäitä ja innostavia.
Täysin samaa mieltä 15,5 %
Jokseenkin samaa mieltä 53,1 %
Ei samaa eikä eri mieltä 9,1 %
Jokseenkin eri mieltä 18,7 %
Täysin eri mieltä 3,6 %

Opetus opintoalallani on laadukasta.
Täysin samaa mieltä 17,6 %
Jokseenkin samaa mieltä 51,3 %
Ei samaa eikä eri mieltä 11,8 %
Jokseenkin eri mieltä 16,2 %
Täysin eri mieltä 3,1 %

Laitoksellani järjestetään riittävästi opetusta.
Täysin samaa mieltä 17,3 %
Jokseenkin samaa mieltä 38,2 %
Ei samaa eikä eri mieltä 11,9 %
Jokseenkin eri mieltä 23,3 %
Täysin eri mieltä 9,3 %

Uskon, että opiskelijoiden antamalla palautteella (esim. luentopalautekaavakkeet) on merkitystä.
Täysin samaa mieltä 13,3 %
Jokseenkin samaa mieltä 48,0 %
Ei samaa eikä eri mieltä 18,6 %
Jokseenkin eri mieltä 15,6 %
Täysin eri mieltä 4,6 %

Opettajista välittyy, että opettaminen on heille vain pakkopullaa.
Täysin samaa mieltä 3,4 %
Jokseenkin samaa mieltä 17,7 %
Ei samaa eikä eri mieltä 19,9 %
Jokseenkin eri mieltä 42,2 %
Täysin eri mieltä 16,8 %

3. Oletko saanut tarvitessasi ohjausta opintoihisi?
Aina 14 %
Lähes aina 34,9 %
Vaihtelevasti 34,9 %
Harvoin 11,1 %
En juuri koskaan 5,2 %

4. Ohjauksen laatu on mielestäni ollut
Erinomainen 6,4 %
Hyvä 48,6 %
Kohtalainen 32,3 %
Melko heikko 8,8 %
Heikko 4 %

“Vaihdoin pääainetta osittain siksi, että ohjaus edellisellä laitoksella takkusi niin pahasti. Nyt professori ottaa vapaaehtoisesti yhteyttä ja kysyy gradun etenemisestä. Minut on myös pysäytetty laitoksen käytävällä ja kysytty, voisiko graduani lukea ja kommentoida – ja tämän teki siis henkilö, joka ei ole varsinainen ohjaajani.”

“Opettajilla on liian vähän aikaa keskittyä opettamiseen. Tuntuu, että opettajat haluavat opettaa ja pitävät opettamista tärkeänä, mutta toisinaan tuntuu, että heillä ei ole aikaa valmistella opetusta kunnolla.”

“Opetusta ei ole vain riittävästi, sitä on järjettömän paljon ja aikaisin aamulla…”

“Käsittämätöntä, että samassa yliopistossa tutkitaan oppimista ja opetuskäytäntöjä, mutta ei sitten sovelleta niitä opetukseen. Opetusryhmät ovat aivan liian suuria, ja tahti aivan liian nopea. Luentojen toivoisi olevan tukena tenttiin valmistautumiselle, mutta usein luentotahti on niin nopea, ettei tenttikirjallisuudelle jää aikaa.”

“Minulla on kokemusta korkeakouluopinnoista kolmesta eri maasta, enkä ole erityisen vakuuttunut Suomen korkeakouluopetuksen laadusta. Jonkinlainen etäisyys opettajien ja opiskelijoiden välillä häiritsee. Tuntuu että opiskelijat häiritsevät opettajia, jotka haluaisivat pikemminkin tehdä tutkimusta rauhassa, mutta joutuvat valitettavasti opettamaan.”