1. Kuulutko ammattiliittoon?

Kyllä 54,3 %

En 44,8 %

En osaa sanoa 0,9%

2. Koetko, että ammattiliittoon kuulumisesta on ollut sinulle hyötyä?

Kyllä 43,1 %

Ei 9,8 %

En osaa sanoa 9,2 %

En kuulu ammattiliittoon 37,8 %

3. Mitä mieltä olet seuraavista ammattiyhdistysliikkeeseen liittyvistä väittämistä:

Ay-liike ajaa vain perinteisissä vakityösuhteissa olevien asiaa.

Täysin eri mieltä 8,3 %

Jokseenkin eri mieltä 30,8 %

Ei eri eikä samaa mieltä 12,3 %

Jokseenkin samaa mieltä 39,6 %

Täysin samaa mieltä 9 %

Ay-liike on sopeutunut hyvin työelämässä viimeisen kymmenen vuoden aikana tapahtuneisiin muutoksiin.

Täysin eri mieltä 9,6 %

Jokseenkin eri mieltä 38,3 %

Ei eri eikä samaa mieltä 30,6 %

Jokseenkin samaa mieltä 19,8 %

Täysin samaa mieltä 1,7 %

Ay-liikkeellä on liikaa valtaa.

Täysin eri mieltä 16 %

Jokseenkin eri mieltä 37,4 %

Ei eri eikä samaa mieltä 27,6 %

Jokseenkin samaa mieltä 11,8 %

Täysin samaa mieltä 7,2 %

Ay-liike ei ole pystynyt sopeutumaan globalisaation työelämälle asettamiin haasteisiin.

Täysin eri mieltä 2,2 %

Jokseenkin eri mieltä 19,4 %

Ei eri eikä samaa mieltä 33,9 %

Jokseenkin samaa mieltä 36,0 %

Täysin samaa mieltä 8,5 %

Nuoret pystyvät vaikuttamaan nuorille tärkeisiin kysymyksiin hyvin ammattiliittojen sisällä.

Täysin eri mieltä 10,8 %

Jokseenkin eri mieltä 25,7 %

Ei eri eikä samaa mieltä 40,4 %

Jokseenkin samaa mieltä 19,9 %

Täysin samaa mieltä 3,2 %

“Ilman ammattiliiton tuomaa uhkaa en olisi saanut työnantajaa maksamaan minulle kuuluvia lisiä ja vähimmäispalkkaa.”

“Olen tarvinnut eniten ammattiliiton lakimiesten palveluita selvittämään oikeuksiani ja velvollisuuksiani erilaisissa työsopimuksissa. Saamani palvelu on aina ollut hyvää ja todella tarpeeseen.”

“Usein akateemisten ammattiliitoilta tulee kannanottoja, jotka puolustavat rikkaiden etua. Toisaalta esimerkiksi SAK tukee kannanotoillaan aktiivisesti ympäristötuhoa. Liitoille globaali solidaarisuus on niin vieras käsite, etten voi kokea mitään liittoa omakseni.”

“Ammattiliitto keskittyy liikaa palkankorotuksiin, kun tulisi keskittyä työolosuhteiden parantamiseen. Kavahdan oman edun tavoitteluun keskittyviä yhdistyksiä, kansanliikkeitä ja siis myös ammattiliittoja: ympäristön (niin luonnon kuin muissa ammateissa tai maissa olevien ihmisten) hyvinvointi unohtuu liian usein. Toisaalta aion liittyä ammattiliittooni, kun sen aika tulee, koska uskon voivani vaikuttaa sen toimintaan sisältä käsin enkä käytännössä saisi kaikkea arvokasta tietoa ammatti- ja työasioista ilman sitä.”

“Ay-liike monimutkaistaa ja jäykistää yhteiskunnan dynaamista kehitystä. Täysin ikääntynyt ilmiö. Yksityiset yritykset työnantajina (varsinkin pk-yritykset) ovat täysin vailla suojaa ay-liikkeiden edessä. Tällainen yhteiskunnan ilmiö ei edes auttaa työllistämiseen. Jäykkä, sosialistinen ja vanhanaikainen jäänne vaikuttaa negatiivisesti Suomen kansantalouteen. Jos kansantaloudessa ei mene hyvin, ei mene kenellekään tässä yhteiskunnassa hyvin.”

“Suomessa eniten panostusta kaipaavat epätyypilliset työsuhteet, muuten kansainväliset asiat ylipäänsä. Firmat toimivat globaalisti, joten ay-liikkeenkin täytyy. Ay-liikkeen toiminnasta on helppo nillittää, kun oma työsuhdeturva on huonoimmillaankin aika ok. Köyhien maiden polkuhintatyöläisille järjestäytyminen on kuitenkin ensimmäinen edellytys oman aseman parantamiselle. Samalla työvoiman ja ihmisoikeuksien polkumyynnin hillitseminen maailmalla on yhtä lailla sekä suomalaisen käpistelijän että rasvaniskaduunarin etu.”

“Toivoisin myös ay-liikkeen tekevän töitä enemmän sen eteen, että vastuuta esim. perheen perustamisesta koituvista kuluista jaettaisiin enemmän tasan nais- ja miesvaltaisten alojen kesken. Tasa-arvon lisääminen työelämässä muutenkin olisi tärkeä päämäärä.”