Ylioppilaslehden maanpuolustuskyselyn mukaan yli 40 prosenttia pääkaupunkiseudun korkeakouluopiskelijoista lyhentäisi siviilipalveluksen yhdeksänkuukautiseksi. Pituus vastaisi keskimääräistä varusmiespalvelusaikaa.
    Kyselyssä tiedusteltiin myös, miten suomalaista maanpuolustusjärjestelmää tulisi kehittää. Seitsemän vaihtoehdon joukosta suurimman suosion sai siirtyminen vapaaehtoiseen asepalvelukseen. Sitä halusi 27 prosenttia 1 876 vastaajasta.
    Nykymallisen asevelvollisuusjärjestelmän säilyttäminen sai toiseksi eniten kannatusta, sitä toivoi 21 prosenttia vastaajista.
    Siirtymistä myös naisille pakolliseen kansalaispalvelukseen, joka sisältäisi aseellisen palveluksen tai vaihtoehtoisesti siviilikriisinhallintaan keskittyvän palveluksen, toivoi 18 prosenttia vastaajista. Saman verran kannatusta sai puolustusvoimien komentajan Juhani Kaskealan ehdotus mahdollisuudesta korvata asepalvelus palveluksella sosiaali- ja terveydenhuollon piirissä.
    Palkka-armeijaa kaipasi kahdeksan prosenttia vastaajista.
    Hallituksen esitys siviilipalveluksen lyhentämisestä kolmestatoista kahteentoista kuukauteen kannatti kyselyssä joka viides opiske- lija. Alle yhdeksänkuukautista sivaria halusi noin kuusitoista prosenttia vastaajista ja nykymittaisen sivarin hyväksyi noin joka kymmenes. Siviilipalveluksen pidentämistä toivoi noin viisi prosenttia vastaajista.
    Ylioppilaslehden kysely lähetettiin kaikille pääkaupunkiseudun korkeakouluopiskelijoille ainejärjestöjen tiedotuksen kautta. Eniten vastauksia kyselyyn tuli humanististen alojen opiskelijoilta ja vähiten farmasian opiskelijoilta.

Kuva Puolustusvoimat