Erasmus-vaihdon kautta lähtevät opiskelijat ovat kokeneet opintojen suunnittelun ristiriitaisena sen vuoksi, että sekä kotiyliopisto että kohdeyliopisto ovat pyytäneet ennakkoon opintosuunnitelmaa. Ajankohtaiset tiedot kohdeyliopiston kurssitarjonnasta ovat olleet kuitenkin puutteellisia, eivätkä opinnot ole lopulta vastanneet sitä, mihin opiskelija on varautunut.
    Ongelma ei ole kovin suuri, mutta Erasmusvaihdon yliopistot voisivat yhtenäistää vaihtoopiskelijoille annettavaa informaatiota ja siten selkeyttää kurssitarjontaa.
    Toisaalta myös Helsingin yliopiston nettisivuja olisi kehitettävä, ja sieltä saatava vaihto-opiskeluun liittyvä info olisi saatava selkeämmäksi. Vaihto-opiskelijoiden saama informaatiopaketti pitäisi lähettää saapuvalle opiskelijalle heti, kun hän saapuu maahan. Tällä hetkellä vaihto-opiskelijan tullessa aiemmin kuin mitä on oletettu ja hänen halutessaan tutustua yliopistoon ja kaupunkiin, hänelle ei kuitenkaan luovuteta infoa ennen tiettyä päivää.

Suurin ongelma tällä hetkellä koskee kuitenkin yliopiston tarjoamia Pihlajamäen vaihtoopiskelijoiden asuntoja. Ne ovat tällä hetkellä vuokraan nähden kohtuuttoman huonossa kunnossa! Jos kaksion vuokra on 650 euroa kuussa, niin voisi olettaa, että siihen hintaan voisi saada kunnon asunnonkin.
    Asunnoissa ei ole kunnon huonekaluja eikä niitä ole aina tarkastettu etukäteen, vaikka vuokratakuun on joutunut maksamaan jo huomattavasti aiemmin. Asunnot ovat varsin epäsiistejä eikä niissä ole tehty remontteja aikoihin. Siinä mielessä takuullekaan ei saa mitään vastiketta, koska tiloja ei tarkisteta eikä niiden kuntoon ole kiinnitetty huomiota.
    Vaihto-opiskelijalle asunnon vaihto on tehty todella vaikeaksi erinäisistä syistä, vuokrasopimus on esimerkiksi määräaikainen, eikä sitä pysty purkamaan.

Jos Suomi haluaa, että Suomeen tultaisiin opiskelemaan enemmän ja että tänne jäätäisiin, ehkä myös töihin, olisi ulkomaisten opiskelijoiden tilanteeseen kiinnitettävä enemmän huomiota ja epäkohdat korjattava.

Karl Schultheis

Suomalais-saksalainen vaihto-opiskelija, Helsingin keskustaopiskelijoiden jäsen