Edarivaalien ABC

T:Teksti:

A

HYY eli Helsingin yliopiston ylioppilaskunta on yhtä kuin Unicafe ja lapsiparkki
    Ja yhtä kuin curling-seura tai opintotuen korotus.
    Käytännössä 33 000 jäsenisen HYY:n tehtävänä on paitsi yhdistää ja palvella opiskelijoita myös ajaa heidän etuaan yhteiskunnassa. Hyvässä muistissa ovat muun muassa kamppailu opintotuen korottamiseksi ja lukukausimaksujen vastustaminen.
    HYY:n alaisuudessa toimii noin 250 sen tuilla rahoitettua järjestöä aina akateemisesta viiniaseurasta maanpuolustusjärjestöön.

B

Edustajisto on HYY:n ylin päättävä elin. Sen 60-jäsentä valitaan vaaleilla joka toinen vuosi. Edustajisto päättää muun muassa HYY:n budjetista ja valitsee ylioppilaskunnan avainhenkilöt kuten HYY:n puheenjohtajiston ja pääsihteerin. Nyt päättyvällä kaudella edustajisto päätti muun muassa tulevan kolmannen ylioppilastalon tilojen käytöstä ja valitsi ylioppilaskunnan talousjohtajan.

C

Edustajistovaaleissa keskenään kilpailevat niin poliittiset kuin sitoutumattomatkin ryhmät. Suurimman ryhmän valtikasta ovat viime vuosina kamppailleet sitoutumattomat osakuntien ja ainejärjestöjen liitot. Viime vaaleissa edustajiston seuraavaksi suurimmat ryhmät olivat HYY:n Vihreät (HyVi), Kokoomusopiskelijat (KansY) ja Sitoutumaton vasemmisto (Sitvas).
    Tuleviin vaaleihin ehdokkaita ovat asettaneet uusina ryhminä Sateenvarjoliitto ja ulkomaalaisten opiskelijoiden Tsemppi Group. Ehdokkaita vaaleissa on yhteensä 804, ja ehdolla olevia ryhmiä 13.

D

Ääntenlaskussa käytetään niin sanottua kaksinkertaista suhteellista vaalitapaa.
    Käytännössä taustaryhmän ja vaalirenkaan (esimerkiksi Oikea vaalirengas tai Maailmanpyörä) saama äänimäärä vaikuttaa ehdokkaan läpipääsyyn usein enemmän kuin ehdokkaan henkilökohtainen äänisaalis.
    Esimerkiksi Osakuntien ison ehdokaslistan keräämä äänipotti riitti 2005 nostamaan Pohjois- Pohjalaisen Osakunnan Tylle Väisäsen edustajistoon 23 äänellä. Sen sijaan HELP:in Anneli Ess jäi rannalle 91 äänellä, koska hänen taustaryhmänsä Hammaslääketieteen kandidaattiseuran viisi muuta ehdokasta keräsivät yhteensä vaivaiset 16 ääntä.

E

Hallitus päättää ylioppilaskunnan jokapäiväisestä toiminnasta ja edustajisto nimittää sen pian vaalien jälkeen. Nykyinen hallitus muodostettiin Osakuntien, HYAL:in, Oikean vaalirenkaan, SNÄf:in ja HELP:in kesken.
    Hallituksen jokaisella jäsenellä on oma vastuualueensa kuten koulutuspolitiikka tai järjestöt. Puheenjohtajuus on käytännössä jaettu viime vuosina vuorotellen Osakuntien ja HYAL:in kesken.
    Hallitus nimittää avukseen talousjohtokunnan, joka suunnittelee HYY:n budjetin. HYY:n sihteeristö puolestaan valmistelee ja toteuttaa hallituksen päätöksiä sekä hoitaa ylioppilaskunnan rutiinitöitä.
    Hallituksen alaisuudessa toimii myös iso joukko eri aihealueiden valiokuntia, jotka ovat avoimia kaikille opiskelijoille. Valiokuntien valta on varsin pieni.

F

HYY Yhtymä hoitaa ylioppilaskunnan liiketoimintaa. Se omistaa kiinteistöjä muun muassa Kaivopihalta ja pyörittää esimerkiksi Unicafeta ja Vanhaa ylioppilastaloa, joiden hallituksiin HYY:n hallitus valitsee opiskelijoiden edustuksen. HYY:n vuotuisista reilun kolmen miljoonan euron menoista noin kolmannes rahoitetaan jäsenmaksuilla ja loput HYY Yhtymän tuotoilla. HYY Yhtymää johtaa ylioppilaskunnan talousjohtaja, joka on edustajiston valitsema ammattipomo. HYY:n hallitus nimittää HYY Yhtymän hallituksen. Sen jäsenistä noin puolet on opiskelijoita ja puolet ulkopuolisia asiantuntijajäseniä.

G

HYY:n valta ulottuu myös ylioppilaskunnan ulkopuolelle. Se on edustettuna Helsingin seudunopiskelija-asuntosäätiön (HOAS) ja Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön (YTHS) hallituksissa sekä monissa yliopiston elimissä. Suomen suurimpana ylioppilaskuntana HYY käyttää valtaa myös Suomen ylioppilaskuntien liitossa (SYL) ja Opiskelijoiden liikuntaliitossa (OLL).

Janne Salomaa
Kuvitus Tero Juuti