Martti Tulenheimon mielipidekirjoitus (Ylioppilaslehti 8/07) aloitti HYY:n vihreiden (HyVi) kampanjan aine ja tiedekuntajärjestöjä vastaan. Väitteisiin on yhtynyt myös Sitoutumaton vasemmisto (Sitvas) yhdessä HyVi:n kanssa julkaisemassaan Marraskuun manifestissa.
    Me vastaajat edustamme yliopistomme kahdeksaa tiedekuntajärjestöä sekä ainejärjestöjämme. Tahdomme oikaista vääristellyn kuvan toiminnastamme.
    Tulenheimon kirjoitus ja manifesti väittävät, että ainejärjestöt ovat kiinnostuneita vain pienestä osasta opiskelijan elämää. Todellisuudessa ainejärjestöjen tehtävä on valvoa opiskelijoiden etua ja tuottaa opiskelijoiden yhteisöllisyyttä lisäävää toimintaa.

HYY:ssä tiedekuntajärjestöt hoitavat elintärkeää edunvalvontatehtäväänsä valitsemalla hallinnon opiskelijaedustajat ja pitämällä yhteyttä tiedekuntien ja laitosten päättäjiin opiskelijoiden edustajana. Tätä tehtävää ei HYY yksin kykenisi hoitamaan.
    Ainejärjestöjen tehtävä on myös tuottaa opiskelijoille monipuolista toimintaa liikunnan, kulttuurin, kerhotoiminnan ja juhlien muodossa. Ainejärjestötoiminta on opiskelijoiden itsensä itselleen järjestämää. HYY:n järjestöissä on jäseniä noin 40 000, joista valtaosa kuuluu ainejärjestöihin.
    Tulenheimoa korjataksemme toimintamme edustaa laajasti ylioppilaskuntamme opiskelijoita ja heidän tarpeitaan.
    Lisäksi koemme manifestin pelkistävät viittaukset bileisiin ja viinan läträykseen täysin asiattomiksi.

Toisin kuin Tulenheimo väittää, toimimme aktiivisesti yhteiskunnassa: teemme läheistä yhteistyötä muun muassa alojamme edustavien ammattijärjestöjen kanssa sekä seuraamme yhteiskunnallista tilannetta.
    Reagoimme havaitsemiimme epäkohtiin ja pyrimme vaikuttamaan myös niihin työolosuhteisiin, joihin aloiltamme valmistutaan. Mainittujen edunvalvontatehtävien lisäksi useat järjestöistämme harjoittavat täysin vapaaehtoista kansalaistoimintaa.
    On yllättävää, että ainejärjestötoiminta joutuu moisen hyökkäyksen kohteeksi. Uskomme, että väärät käsitykset johtuvat kuitenkin pitkälti tietämättömyydestä. Toivotamme Tulenheimon kuin myös manifestin allekirjoittaneet henkilöt ja muutkin vielä ainejärjestötoimintaan lähemmin perehtymättömät opiskelijat lämpimästi tervetulleeksi ainejärjestöjen monipuoliseen toimintaan!

Pasi Hario, Humanisticum
Iiro Linko, HLKS
Karoliina Mikola, EKY
Anni Mäkinen, TYT
Aura Pylkkänen, Kannunvalajat
Juha-Matti Renko, YFK
Mikko Salminen, Matlu
Ville Virtanen, Condus
Antti Isokangas, MMYL